Wonen

Wist u dat 75% van de Vlamingen beschikt over een eigen woning? Jammer genoeg blijft dit voor anderen een droom. Toch hebben ook zij recht op een degelijke en betaalbare woning. Op dit vlak liggen een heleboel uitdagingen voor ons, zeker nu het woon- en huurbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt. 

2 op 3 Vlaamse gemeenten bouwen voldoende sociale woongelegenheden 24 november 2014

 
Het bindend sociaal objectief is een onderdeel van het grond- en pandenbeleid en refereert naar het opgelegd aantal bijkomende sociale woongelegenheden (huur- en koopwoningen en kavels) dat elke Vlaamse gemeente dient te verwezenlijken. Om de twee jaar maakt Wonen Vlaanderen een voortgangstoets op. Uit mijn parlementaire vraag aan de minister van Wonen blijkt dat twee op drie Vlaamse gemeenten het door Vlaanderen opgelegde groeiritme (bindend sociaal objectief = bso) volgen. Lees meer
 
 

Huidige renovatiepremie nog tot 1 december 2014 4 november 2014

 
Onlangs besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse renovatiepremie in zijn huidige vorm stop te zetten en om te vormen naar een belastingvermindering. Nu werd bekendgemaakt dat de stopzetting ingaat op 1 december 2014 en dus niet, zoals eerder werd gemeld, op 1 november 2014. Concreet betekent dit dat aanvragen voor de huidige premie nog kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 november 2014. Vanaf 1 december 2014 kan de renovatiepremie zoals die nu bestaat niet meer aangevraagd worden maar dient u te wachten tot de zomer van 2015 om een belastingvermindering aan te vragen. Lees meer
 
 

Leegstand sociale woningen moet beperkt worden 30 oktober 2014

 
Eind 2013 stonden 78.540 unieke kandidaat-huurders ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2012. Tegelijkertijd stonden er 9.642 sociale huurwoningen leeg. ‘De lichte daling van het aantal kandidaat-huurders is zeker positief. De noden op het vlak van sociale huisvesting blijven zeer hoog. Alle mogelijke maatregelen om aan deze nood tegemoet te komen dienen dan ook dringend genomen te worden. Eén van die maatregelen betreft zeker het beperken van de leegstand van sociale woningen.’ Lees meer
 
 

Sociale woningbouw in Maldegem op koers 21 oktober 2014

 
In elke Vlaamse gemeente dienen de komende jaren heel wat bijkomende sociale woningen te worden gerealiseerd. Vlaanderen heeft aan elke gemeente een ‘bindend sociaal objectief’ opgelegd. Dit objectief geeft voor elke gemeente aan hoeveel sociale huurwoningen er de komende jaren moeten bijkomen. Voor Maldegem gaat het over 183 sociale huurwoningen die moeten gerealiseerd worden tegen 2025. Om na te gaan of er voldoende vooruitgang wordt geboekt met de realisatie van het bindend sociaal objectief voert de Vlaamse overheid op regelmatige basis een voortgangstoets uit. Maldegem ontving nu een officieel schrijven van Wonen Vlaanderen met daarin het nieuws dat onze gemeente vooruitgang boekt en bij de goede leerlingen van de klas behoort. Lees meer
 
 

Energierenovatiepeil sociaal woonpatrimonium stijgt gestaag 17 oktober 2014

 
60% van de sociale woongelegenheden beschikten in 2013 over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming. In 2010 was dit nog 52%. Wel is er een duidelijk verschil tussen de situatie bij sociale woningen en die bij sociale appartementen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid deze drie energierenovatiedoelstellingen binnen het Energierenovatieprogramma  (ERP) bereiken voor alle woongelegenheden in Vlaanderen.  'Uit de cijfers die de minister van wonen op mijn vraag ter beschikking stelde, blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel.' Lees meer
 
 

Renovatiepremie wordt belastingvermindering 9 oktober 2014

 
Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering om de renovatiepremie om te zetten naar een belastingvermindering stelde ik hierover een vraag in de plenaire vergadering van 8 oktober 2014. Belangrijkste boodschap die Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans meegaf was dat gezinnen die weinig personenbelasting betalen, ook het volledige bedrag terugkrijgen in de vorm van een belastingkrediet. 'Het is een goede zaak dat ook die gezinnen niet uit de boot vallen. Ons woningpatrimonium is sterk verouderd en in veel gevallen dringt renovatie zich op. Bij de omvorming van de renovatiepremie naar een belastingvermindering blijven de voorwaarden behouden met dat verschil dat gezinnen de terugbetaling later en in schijven zullen toegekend krijgen.' Lees meer
 
 

Energierenovatie om zware ecologische voetafdruk te verminderen 2 oktober 2014

 
De ecologische voetafdruk van ons land is bij de 5 zwaarste ter wereld. Mocht de hele wereld energie verbruiken en vervuilen zoals België, dan zouden er ruim vier aardes nodig zijn. Dit blijkt uit het Living Planet Report van WWF. De ecologische voetafdruk meet hoe onze consumptie beslag legt op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. De oorzaak van onze hoge score is terug te vinden in ons energieverbruik. Ons land heeft een groot patrimonium aan relatief oude en slecht geïsoleerde gebouwen waaruit veel energie ontsnapt. Daar is veel werk aan de winkel. Dat sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard het goede voorbeeld geeft, kon u zien in Terzake van 30 september 2014. De reportage kan u herbekijken via deze link: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_140930_TZ?video=1.2105863.   Lees meer
 
 

Workshops dakisolatie en BouwTeam-cursus met focus op renovatie 10 september 2014

 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen organiseert dit najaar allerlei interessante workshops en cursussen rond duurzaam wonen en bouwen. Alle info hieromtrent is voortaan gecentraliseerd op de website www.bouwwijs.be. Ik licht alvast er alvast twee interessante items uit: de workshops dakisolatie en de BouwTeam-cursus met focus op renovatie. Lees meer
 
 

Aantal kandidaat-huurders Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren daalt 13 mei 2014

 
In Oost-Vlaanderen zijn er 9 erkende Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) actief die samen bijna 1.200 woningen in beheer hebben. Hiervoor zijn meer dan 5.300 kandidaat-huurders, zo’n 750 minder dan vorig jaar. Dit leerde ik uit een vraag die ik hierover stelde aan de minister. ‘Positief is dat het aantal woningen jaarlijks stijgt en het aantal kandidaat-huurders gedaald is. Maar er is nog serieus wat werk aan de winkel. We moeten er naar streven om het aanbod van de SVK’s sterk te verhogen en zo tegemoet te komen aan de vraag.’ Lees meer
 
 

Oplossing voor tekort middelen sociale leningen 25 april 2014

 
Spaarpot
In de voorlaatste plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd beslist om de leningsmachtiging voor het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Vlaamse Woonlening) te verhogen met 500 miljoen euro. Concreet gaat het om 260 miljoen voor het VWF en 240 miljoen voor VMSW. Hiermee biedt de regering een oplossing aan de uitputting van de middelen bestemd voor het verlenen van sociale leningen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Wonen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement