20 maart 2015

Wereldwaterdag: Vlaming vindt duurzaam omgaan met water een basisprincipe

 

Uit de VMM-waterpeiling blijkt dat de Vlaming van oordeel is dat:

  • wie meer verbruikt, naar verhouding meer moet betalen
  • er rekening moet gehouden worden met de gezinsgrootte
  • sociale correcties essentieel zijn
  • de waterfactuur uniform moet zijn.

 

Duurzaamheid als basisprincipe …

Bijna 90 procent van de Vlamingen vindt ook duurzaam watergebruik belangrijk. Ook CD&V noemt dit een basisprincipe. Vanaf januari 2016 zal de 15 m3 ‘gratis’ drinkwater daarom worden afgeschaft. Het is de bedoeling om mensen bewust te maken dat zij duurzaam moeten omgaan met water. Dit is een van de doelstellingen van de Wereldwaterdag.

 

… maar met sociale correcties

Minister Joke Schauvliege beseft dat heel  wat mensen worstelen met de waterfactuur. Ze benadrukt dat bij het invoeren van bovenstaande maatregel rekening zal gehouden worden met de meest kwetsbare groepen. Want hoewel de helft van de Vlamingen de hoogte van de factuur noch te hoog, noch te laag vindt, geeft een kwart van de ondervraagden aan dat het aandeel van de waterfactuur in het huishoudbudget groot is, soms met betalingsproblemen tot gevolg.

“Het niet tijdig betalen van de waterfactuur kan leiden tot afsluitingen van het drinkwater. In 2013 behandelde de lokale adviescommissie 18.811 afsluitingsdossiers. In 946 dossiers werd effectief tot afsluiten van het drinkwater overgegaan. In 3.856 dossiers besliste de adviescommissie om niet af te sluiten. De overige 14.000 dossiers kregen een voorwaardelijk advies.” 

Op dit moment vindt overleg plaats met onder andere de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de drinkwatermaatschappijen en de Gezinsbond over de manier waarop de ruim gedragen duurzaamheidsgedachte kan gerijmd worden met maatschappelijke kwetsbaarheid. 

Ik zie alvast een belangrijke rol weggelegd voor het lokale niveau: “De lokale adviescommissie die samenkomt over afsluiting kent de bijzonderheden van elk dossier en gaat altijd op zoek naar de meest menselijke oplossing. Want afgesloten worden van water en elektriciteit is een drama.”

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement