4 februari 2014

Waterinfo.be bundelt nuttige info Vlaamse waterlopen

 

Betrouwbare waterstandgegevens en voorspellingen zijn cruciaal om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. Die informatie was tot nu toe versnipperd over de website van verschillende Vlaamse overheidsinstanties. Op vraag van Vlaams ministers Joke Schauvliege en Hilde Crevits werd http://www.waterinfo.be/ ontwikkeld. Alle actuele waterstanden en voorspellingen voor de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, van de Kust tot aan de Maas, en voor de Noordzee, zijn nu op één website beschikbaar. Daarnaast biedt waterinfo.be de overstromings- en hydrografische kaarten aan die gebruikt worden voor de watertoets. Dit is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma, inschat welke impact dit heeft op het watersysteem. U vindt op de website ook de nieuwste overstromingsgevaarkaarten die kopers en verkopers van gebouwen en woningen kunnen raadplegen om de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed te kennen. Bovendien zijn alle historische metingen van waterstanden, debieten of neerslag voor iedereen te downloaden.

Waterinfo.be introduceert heel wat nieuwe functies zodat informatie beter en sneller te vinden is:
• via de waterinfo-berichten is er een overzicht op de actuele situatie zodat bewoners eventueel de nodige voorzieningen kunnen treffen;
• de site kan, met toestemming van de gebruiker, onthouden waar die zich bevindt en filtert dan automatisch alle informatie voor de gebruiker zijn locatie;
• professionele gebruikers kunnen dashboards (scherm op maat) samenstellen en opslaan met de kaarten, meetpunten en berichten enkel voor hun gebied.

In de Twitterfeed leest de gebruiker berichten over neerslag, getijden, overstromingen en droogte. Iedereen kan participeren en helpen om een accuraat beeld te geven van wat er op het terrein gebeurt.

‘Duidelijke informatie is onontbeerlijk voor hulpdiensten, waterbeheerders en burgers om paraat te staan als er watersnood dreigt. Deze website bundelt alle essentiële informatie in deze. http://www.waterinfo.be/ is het resultaat van een efficiënte samenwerking van alle betrokken diensten in deze.’

 

 

 
 

  

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement