Water

Het aantal gezinnen dat de waterfactuur moeilijk kan betalen, wordt steeds groter. Daarom voerden we extra sociale bescherming in voor drinkwaterklanten zodat ze niet zo maar afgesloten kunnen worden van de drinkwatertoevoer. Bovendien hebben beschermde klanten recht op een gratis waterscan en is elk gezin beschermd tegen de kosten van verborgen waterlekken.  

Klimaatdebat op school 29 januari 2019

 
De voorbije weken kwamen heel wat middelbare scholieren op straat voor de klimaatzaak. CD&V deelt hun bezorgdheid en gaat de komende weken langs bij de scholen om in debat te gaan met de scholieren over klimaat en het beleid ter zake. Interesse? Neem dan snel contact met mij op via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be.  Lees meer
 
 

Waterstatistieken 2017 15 november 2018

 
Recent publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) haar waterstatistieken over 2017 met o.a. cijfers over afbetalingsplannen, afsluitingen, etc. Ik stelde hierover een vraag aan minister Schauvliege in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. In haar antwoord deelde de minister mee te werken aan een afsprakenkader. Zo zullen de modaliteiten waaraan een afbetalingsplan moet voldoen, vastgelegd worden. Hierbij zou de hoogte van de totale schuld worden gekoppeld aan een minimale looptijd van de afbetalingsperiode en aan een maximale hoogte van het maandelijks te betalen bedrag. Het Netwerk tegen Armoede zit mee aan tafel bij de besprekingen. De minister liet ook weten dat begin 2019 de volledige resultaten van de evaluatie van de nieuwe tariefstructuur voorhanden zullen zijn. ‘Bovendien wordt op dit moment gewerkt aan de uitvoering van een resolutie inzake de drinkwaterfactuur die eerder unaniem goedgekeurd werd in het Vlaams Parlement. Concreet gaat het hier o.a. om het invoeren van een betalingstermijn van 30 dagen van de waterfactuur, een kosteloze eerste herinnering bij niet-betaling en een digitale facturatie.’   Lees meer
 
 

Parlementaire initiatieven 2015-2016 12 juli 2016

 
Het parlementair jaar 2015-2016 zit er op. Het voorbije jaar nam ik heel wat initiatieven in het Vlaams Parlement en stelde ik heel wat vragen aan de Vlaamse ministers. Om u zo goed mogelijk te informeren maakte ik een beknopt overzicht van de initiatieven die ik nam. Klik op 'Lees meer' en download vervolgens het pdf-bestand onderaan de pagina of klik op de link rechtsboven deze pagina. Lees meer
 
 

Nieuwe tarieven waterfactuur vanaf 1 januari 2016 10 december 2015

 
De Vlaamse regering besliste in het regeerakkoord 2014 om een aantal zaken met betrekking tot de integrale waterfactuur te wijzigen. Gisteren heeft het Vlaams Parlement op initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege het nieuwe watertarief goedgekeurd. Voortaan zullen zuinige verbruikers beloond worden terwijl ruime verbruikers meer moeten betalen. Bovendien werd de gratis m³ water afgeschaft en wordt een vaste vergoeding ingevoerd voor zuivering en riolering. ‘Deze nieuwe regelgeving biedt stimuli om overmatig waterverbruik te ontmoedigen, sociale doelgroepen te beschermen en voorziet een uniforme tariefstructuur voor heel Vlaanderen. Vlaams minister Schauvliege is er in geslaagd een evenwicht te vinden tussen ecologische, sociale en economische doelstellingen.’ Lees meer
 
 

Big Jump 2015: 12 juli 10 juli 2015

 
2015 moest het jaar worden waarin alle Europese waterlopen proper zijn. Dat werd vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit in Vlaanderen er al sterk op vooruit ging, haalt geen enkele Vlaamse waterloop de norm. Cijfers van het Europees Milieuagentschap uit 2012 tonen dat ons land zelfs helemaal achterop hinkt in Europa. Om onze politici eraan te herinneren dat proper water een noodzaak is, organiseren Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu op zondag 12 juli de Big Jump. Die dag springen duizenden mensen in heel Europa om 15 uur stipt in het water op 30 plaatsen in Vlaanderen.Lees meer over de kaderrichtlijn Water en Big Jump via http://mail.statik.be/t/r-l-ahkjdn-iivejkkj-t/. Lees meer
 
 

Nieuwe waterfactuur: wie verantwoord omgaat met water, wint 19 juni 2015

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op 12 juni 2015, een akkoord bereikt over de nieuwe structuur van de drinkwaterfactuur. Als gevolg van de zesde staatshervorming is Vlaanderen voortaan bevoegd. Vanaf 1 januari 2016 komt er voor alle gezinnen een nieuwe en meer uniforme tariefstructuur, die gebaseerd is op het principe dat “de vervuiler betaalt” en dat zuinig gebruik loont. 'In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is drinkwater in Vlaanderen een schaars goed. De overheid investeert jaarlijks ook ruime publieke middelen in de watervoorziening. Diezelfde overheid wil daarom stimulansen geven om verspilling tegen te gaan.' Lees meer
 
 

Waterstatistieken Meetjesland 2013 9 april 2015

 
Eind 2013 waren er in Vlaanderen 2.543.655 huishoudelijke waterklanten, waarvan 75.546 in het Meetjesland. Alle Vlaamse waterklanten zijn verdeeld over 11 waterleveranciers. Dit blijkt uit de ‘Waterstatistieken 2013’ van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM). ‘Dit is een zeer nuttig rapport met heel wat interessante cijfers. Steeds meer gezinnen ondervinden moeilijkheden om hun energie- en waterfactuur te betalen. Aan de hand van deze uitgave krijgen we bijvoorbeeld een zicht op het aantal gezinnen dat afgesloten werd van de watertoevoer. In het Meetjesland ging het in 2013 om 38 huishoudelijke klanten die afgesloten werden.’ Lees meer
 
 

Wereldwaterdag: Vlaming vindt duurzaam omgaan met water een basisprincipe 20 maart 2015

 
In 2013 bevroeg de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) 1.000 Vlamingen over de drinkwaterprijs en de waterfactuur. In het kader van Wereldwaterdag vroeg ik naar de bevindingen van de waterpeiling en de concrete maatregelen die minister Joke Schauvliege zal nemen. Uit de peiling blijkt dat bijna 90% van de bevraagden duurzaam watergebruik belangrijk vindt. Lees meer
 
 

Controle putwater moet opgedreven worden 29 januari 2015

 
Minister Schauvliege wijst terecht op de noodzaak van zuinig watergebruik. De kraan opendraaien en leidingwater laten lopen is voor vrijwel alle Vlamingen (te) evident. Toch zijn er in Vlaanderen ook 42.569 gezinnen die uitsluitend gebruik maken van grondwater omdat ze niet aangesloten of aansluitbaar zijn op het leidingwaternet. En dat is niet zonder risico. De voorbije 3 jaar werden 440 gratis controles op putwater aangevraagd. Bij een vierde van deze controles was het water ondrinkbaar. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag die ik indiende. Lees meer
 
 

Vlaamse steun voor uitbouw Meetjeslandse rioleringsinfrastructuur 22 januari 2015

 
Vlaanderen wil de kwaliteit van haar oppervlaktewater nog verder verbeteren. In dit kader keurde de Vlaamse Regering op 9 januari 2015 het investeringsprogramma 2016 voor de verbetering van de grote waterzuiveringsinfrastructuren goed. Hiervoor werden 127 projecten prioritair geselecteerd uit een aanbod van 476 projecten die het meerjarenprogramma 2016-2020 vormen. In onze regio werden 10 projecten in Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lovendegem, Maldegem en Nevele geselecteerd. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Water
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement