12 januari 2018

Voorlopige planning omvorming N49 Maldegem-Zelzate

 

Nog uit te voeren werken

Volgende werken dienen nog te worden uitgevoerd ten behoeve van de ombouw van de N49 tussen Maldegem en Zelzate:

Te Maldegem
• Bouw van een tunnel onder de N49 tussen Hoornstraat en Waterpolder (2020)
• Aanleg van een nieuwe oostelijke parallelweg tussen Hoornstraat en Passiedreef inclusief nieuwe bruggen over Schipdonk- en Leopoldkanaal (2020)
• Bouw van nieuwe bruggen voor de N49 over Schipdonk- en Leopoldkanaal (2020)
• Aanleg van het nieuwe tracé voor de N49 (bochtverbetering) tussen Passiedreef en Vakebuurtstraat (2021)
• Aanleg van een nieuwe (noord)oostelijke parallelweg tussen Passiedreef en N410 (Aardenburgkalseide) (2021)
• Aansluiting van N498 op de nieuwe oostelijke parallelwegen d.m.v. een tunnel onder N49 (2021)
• Bouw van fietstunnel onder N49 nabij Butswervestraat - Vakebuurtstraat (2021)
• Aanleg van gedeeltelijk op- en afrittencomplex ter hoogte van N410 (Aardenburgkalseide) (2022)
• Aanleg van nieuwe keerlus in complex N44 (Aalterbaan) (2019)
• Bouw van een fietsbrug ter hoogte van Celieplas (2019)
• Aanleg van de noordelijke landbouwverbindingswegen tussen N410 (Aardenburgkalseide) en Celieplas (2019)

Te Kaprijke
• Aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar ter hoogte van N456 (Vaartstraat) te Kaprijke (2022)
• Mogelijke aanleg van omleidingsweg rond Lembeke – als milderende maatregel (2022)

Te Assenede-Zelzate
• Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Stroomstraat (2018)
• Verbreding parallelweg tussen Stroomstraat en N456 (Vaartstraat) (2018)
• Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Oosthoek (2020)
• Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Nieuwburgstraat / Holstraat (2020)
• Verbreding van noordelijke parallelweg tussen Oosthoek en Nieuwburgstraat (2020)
• Bouw van nieuwe brug ter hoogte van Stoepestraat (2019)
• Verbreding van zuidelijke parallelweg tussen Stoepestraat en Holstraat (2019)
• Aanleg van nieuwe ontsluitingsweg tussen Stoepestraat en R4-West te Zelzate (2019).

Het jaartal tussen haakjes geeft het voorlopig geplande aanvangsjaar van de uitvoering weer.

Het is onvermijdelijk dat deze werken hinder zullen veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Om er voor te zorgen dat het verkeer op de N49 niet moet omgeleid worden, zal er in elke rijrichting steeds minstens één rijstrook ter beschikking blijven voor het doorgaand verkeer. 

Prijskaartje

Volgens een eerste raming ziet het prijskaartje van de werken er als volgt uit (exclusief btw):
• Voor het deel tussen Damme en N410 (Aardenburgkalseide) te Maldegem: 50 miljoen euro
• Voor het complex N410 en het vervolledigen van complex N44 (Aalterbaan): 8,5 miljoen euro
• Voor de ombouw ter hoogte van Celieplas en de landbouwverbindingswegen: 2 miljoen euro
• Voor de aanleg van het complex te Kaprijke: 8 miljoen euro (zonder omleidingsweg Lembeke)
• Voor de ombouw op grondgebied Assenede: 20 miljoen euro.

‘Op dit moment zijn er nog innameprocedures lopende in Assenede en Maldegem en bovendien worden er nog technische studies uitgevoerd voor de verschillende deelprojecten in Maldegem, Kaprijke en Assenede. Met bovenstaande gegevens inzake deelprojecten en voorlopige planning krijgen we nu eindelijk een beetje een zicht op het verdere verloop van de omvorming van de N49.’

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement