Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

Waterinfo.be bundelt nuttige info Vlaamse waterlopen 4 februari 2014

 
De Vlaamse waterbeheerders hebben de website www.waterinfo.be gelanceerd waarop u alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kan vinden. De website is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt info die nu nog verspreid staat over verschillende sites. De startpagina kan zodanig ingesteld worden dat de actuele toestand voor een bepaalde buurt, regio of voor heel Vlaanderen zichtbaar wordt.  Lees meer
 
 

Ga voor een 100% warm nest 29 december 2013

 
De energiefactuur loopt dezer dagen hoog op. Veel gezinnen gaan op zoek naar manieren om die kosten in te perken en dus minder energie te verbruiken. Uit onderzoek blijkt nu dat veel gezinnen één energiebesparende maatregel nemen en het daarbij houden. Dit terwijl het net de combinatie van verschillende energiebesparende ingrepen is, die de grootste besparing oplevert. Een echt energiezuinige woning is er immers één met dakisolatie, met muurisolatie, met een hoogrendementsketel en met dubbele beglazing. Lees meer
 
 

Vervolgcampagne 'Goed geregeld is geld gespaard' 27 december 2013

 
In het voorjaar van 2014 komt er een vervolg op de campagne ‘Goed geregeld is geld gespaard’. Met de campagne wil men vooral de kwetsbare klanten informeren over de extra sociale maatregelen voor drinkwater die sinds 1 januari 2014 van kracht zijn. Dit nieuws vernam ik in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Herinrichting toegangscomplex E40 Aalter wordt in 2014 aanbesteed 23 december 2013

 
Wegenwerken
Er zijn al lang plannen om de verkeerssituatie ter hoogte van het toegangscomplex E40 te Aalter te optimaliseren en veiliger te maken. In antwoord op een vraag die ik hieromtrent indiende, deelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits mee dat de herinrichting zal aanbesteed worden in de loop van dit jaar. ‘Dit project zal de leefbaarheid in de buurt van het toegangscomplex tot de E40 in Aalter sterk verbeteren. De herinrichting van het complex zal de verkeersopstoppingen ter hoogte van het knooppunt zowel op de E40 als op het onderliggend wegennet oplossen. Bovendien zal de verkeersveiligheid voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers toenemen door de aanleg van een conflictvrij fietsroutenetwerk.’ Lees meer
 
 

Meer duidelijkheid over afbakening natuurlijke en agrarische structuur in voorjaar 2014 17 december 2013

 
In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een afbakening uitgevoerd van natuurlijke en agrarische gebieden. Bedoeling is dat de open ruimte in het buitengebied zoveel mogelijk gevrijwaard wordt voor landbouw, natuur en bos. In 1997 werd in dit kader afgesproken om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. In 2003 werd al zo’n 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Sinds 2004 worden de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend. ‘Uiteraard zal dit afbakeningsproces gevolgen hebben voor de landbouwers in de regio, meer bepaald in het Veldgebied Brugge-Meetjesland. In het verleden heb ik steeds aangedrongen om de impact op de landbouw uitvoerig te onderzoeken.' Lees meer
 
 

Minister-president Peeters zet in op handelskernversterking 10 december 2013

 
4,1mio euro ondersteuning voor 90 projecten in 75 gemeenten - Maldegem krijgt 70.000 euroVlaams minister-president Peeters heeft de subsidiëring van 90 projecten met betrekking tot handelskernversterking goedgekeurd. Detailhandelsbeleid wordt namelijk steeds belangrijker, ook om de toenemende leegstand een halt toe te roepen. Daarom lanceerde minister-president Peeters in 2013 verschillende oproepen voor de lokale overheden, om zo voldoende aandacht te besteden aan een doordacht handelsbeleid. 75 gemeenten die intekenden op de oproep krijgen nu ondersteuning voor het uitvoeren van algemene kernversterkende maatregelen, zoals de opmaak van een commercieel strategisch plan, het bestrijden van leegstand of het verbeteren van de mobiliteit en de parkeervoorzieningen. 12 gemeenten worden gesubsidieerd voor het opstellen van een subsidiereglement waarmee handelaars ondersteund kunnen worden voor de renovatie van hun handelspand. Daarnaast werden ook reeds 3 projecten goedgekeurd voor de aankoop van panden en gronden, door gemeenten die deze eigendommen zullen opwaarderen om ze een handelskernversterkende functie te geven.  Lees meer
 
 

Ondersteuning lokaal milieubeleid 5 december 2013

 
Na het aflopen van de Samenwerkingsovereenkomst eind 2013, wil minister Schauvliege de gemeenten verder ondersteunen om een lokaal milieubeleid te voeren. Op haar voorstel heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat aan gemeenten in 2014 bijkomend 10 miljoen euro ter beschikking stelt voor het lokale waterbeleid. Concreet gaat het om acties voor het lokale waterbeleid zoals de herwaardering van grachten, de bevordering van infiltratie, de herinrichting van een waterloop en het onderhoud van rioleringen. Lees meer
 
 

Verhoogde isolatiepremie en versnelde energierenovatie sociale woningen 2 december 2013

 
De Vlaamse Regering heeft extra geld vrijgemaakt uit het Klimaatfonds om sociale woningen energiezuinig te maken. Dit in uitvoering van het Vlaams Klimaatplan. Daarnaast komt er ook een verhoogde energiepremie voor wie tegelijk zijn muren isoleert en zijn ramen vervangt door hoogrendementsglas. ‘Deze maatregelen verminderen enerzijds de CO2-uitstoot en anderzijds verlagen ze de energiefactuur van de gezinnen. Bovendien vaart de tewerkstelling in eigen land hier ook goed bij.’ Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement