Vlaanderen

Op 13 juli 2009 legde ik in het Vlaams Parlement de eed af. Joke Schauvliege werd toen minister waardoor ik als eerste opvolger een zitje kreeg als Vlaams volksvertegenwoordiger. De thema's waar ik het meest mee bezig ben zijn wonen, energie, water, milieu en natuur en ruimtelijke ordening.

 

204 Oost-Vlaamse sociale woonprojecten aangemeld in 2013 27 februari 2014

 
Steeds meer Vlaamse gezinnen zijn aangewezen op de sociale woningmarkt voor een degelijke en betaalbare woning. Om aan die grote vraag te voldoen en om tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten, werd aan elke gemeente opgelegd om bijkomende sociale woningen te realiseren. ‘Op geregelde tijdstippen wordt de voortgang inzake de realisatie van bijkomende sociale woningen gemeten. In Oost-Vlaanderen werden in 2013 204 sociale huisvestingsprojecten aangemeld die in 2014 of de komende jaren zullen aanbesteed worden. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze projecten kunnen de gegevens hieromtrent uiteraard nog wijzigen (o.a. kostprijsraming) maar de cijfers tonen toch wel aan dat er in Oost-Vlaanderen heel wat beweegt op dit vlak.’  Lees meer
 
 

Aanleg snelweg A11 Brugge - Knokke-Heist van start 24 februari 2014

 
Op zaterdag 22 maart wordt de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen: de A11. Deze 12-km lange nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Knokke-Heist. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar een betere mobiliteit om en rond het polder- en het havengebied van Zeebrugge. De werkzaamheden omvatten constructies, verspreid over 18 zones. Na 42 maanden, in het najaar van 2017, moet de snelweg volledig klaar zijn. De pure bouwkost van de infrastructuur wordt geraamd op 460 miljoen euro. Inclusief BTW en financieringskosten investeert de Vlaamse overheid 674 miljoen euro voor de realisatie van deze ‘missing link’ Lees meer
 
 

23 werven goed voor 137km vernieuwde autosnelweg 12 februari 2014

 
In 2014 zijn er 23 werven met hinder (waarvan 5 in Oost-Vlaanderen) gepland op de autosnelwegen, goed voor 137 km structureel onderhoud en 109,5 miljoen euro. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bekend. Voor Oost-Vlaanderen gaat het over 5 werven:• E17: herstelling brug over Vervaenestraat ter hoogte van Gentbrugge (richting Antwerpen)• E40: structureel onderhoud asfalt tussen St. Denijs-Westrem en Aalter (richting Brussel)• B401: sanering viaduct in Gent• E17: structureel onderhoud asfalt tussen complex Sint-Niklaas en complex Haasdonk (richting Antwerpen)• R2: sanering Beverentunnel in Beveren (richting Beveren) Lees meer
 
 

Waterinfo.be bundelt nuttige info Vlaamse waterlopen 4 februari 2014

 
De Vlaamse waterbeheerders hebben de website www.waterinfo.be gelanceerd waarop u alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kan vinden. De website is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt info die nu nog verspreid staat over verschillende sites. De startpagina kan zodanig ingesteld worden dat de actuele toestand voor een bepaalde buurt, regio of voor heel Vlaanderen zichtbaar wordt.  Lees meer
 
 

Ga voor een 100% warm nest 29 december 2013

 
De energiefactuur loopt dezer dagen hoog op. Veel gezinnen gaan op zoek naar manieren om die kosten in te perken en dus minder energie te verbruiken. Uit onderzoek blijkt nu dat veel gezinnen één energiebesparende maatregel nemen en het daarbij houden. Dit terwijl het net de combinatie van verschillende energiebesparende ingrepen is, die de grootste besparing oplevert. Een echt energiezuinige woning is er immers één met dakisolatie, met muurisolatie, met een hoogrendementsketel en met dubbele beglazing. Lees meer
 
 

Vervolgcampagne 'Goed geregeld is geld gespaard' 27 december 2013

 
In het voorjaar van 2014 komt er een vervolg op de campagne ‘Goed geregeld is geld gespaard’. Met de campagne wil men vooral de kwetsbare klanten informeren over de extra sociale maatregelen voor drinkwater die sinds 1 januari 2014 van kracht zijn. Dit nieuws vernam ik in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Herinrichting toegangscomplex E40 Aalter wordt in 2014 aanbesteed 23 december 2013

 
Wegenwerken
Er zijn al lang plannen om de verkeerssituatie ter hoogte van het toegangscomplex E40 te Aalter te optimaliseren en veiliger te maken. In antwoord op een vraag die ik hieromtrent indiende, deelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits mee dat de herinrichting zal aanbesteed worden in de loop van dit jaar. ‘Dit project zal de leefbaarheid in de buurt van het toegangscomplex tot de E40 in Aalter sterk verbeteren. De herinrichting van het complex zal de verkeersopstoppingen ter hoogte van het knooppunt zowel op de E40 als op het onderliggend wegennet oplossen. Bovendien zal de verkeersveiligheid voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers toenemen door de aanleg van een conflictvrij fietsroutenetwerk.’ Lees meer
 
 

Meer duidelijkheid over afbakening natuurlijke en agrarische structuur in voorjaar 2014 17 december 2013

 
In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een afbakening uitgevoerd van natuurlijke en agrarische gebieden. Bedoeling is dat de open ruimte in het buitengebied zoveel mogelijk gevrijwaard wordt voor landbouw, natuur en bos. In 1997 werd in dit kader afgesproken om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. In 2003 werd al zo’n 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Sinds 2004 worden de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend. ‘Uiteraard zal dit afbakeningsproces gevolgen hebben voor de landbouwers in de regio, meer bepaald in het Veldgebied Brugge-Meetjesland. In het verleden heb ik steeds aangedrongen om de impact op de landbouw uitvoerig te onderzoeken.' Lees meer
 
 

Minister-president Peeters zet in op handelskernversterking 10 december 2013

 
4,1mio euro ondersteuning voor 90 projecten in 75 gemeenten - Maldegem krijgt 70.000 euroVlaams minister-president Peeters heeft de subsidiëring van 90 projecten met betrekking tot handelskernversterking goedgekeurd. Detailhandelsbeleid wordt namelijk steeds belangrijker, ook om de toenemende leegstand een halt toe te roepen. Daarom lanceerde minister-president Peeters in 2013 verschillende oproepen voor de lokale overheden, om zo voldoende aandacht te besteden aan een doordacht handelsbeleid. 75 gemeenten die intekenden op de oproep krijgen nu ondersteuning voor het uitvoeren van algemene kernversterkende maatregelen, zoals de opmaak van een commercieel strategisch plan, het bestrijden van leegstand of het verbeteren van de mobiliteit en de parkeervoorzieningen. 12 gemeenten worden gesubsidieerd voor het opstellen van een subsidiereglement waarmee handelaars ondersteund kunnen worden voor de renovatie van hun handelspand. Daarnaast werden ook reeds 3 projecten goedgekeurd voor de aankoop van panden en gronden, door gemeenten die deze eigendommen zullen opwaarderen om ze een handelskernversterkende functie te geven.  Lees meer
 
 

Ondersteuning lokaal milieubeleid 5 december 2013

 
Na het aflopen van de Samenwerkingsovereenkomst eind 2013, wil minister Schauvliege de gemeenten verder ondersteunen om een lokaal milieubeleid te voeren. Op haar voorstel heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat aan gemeenten in 2014 bijkomend 10 miljoen euro ter beschikking stelt voor het lokale waterbeleid. Concreet gaat het om acties voor het lokale waterbeleid zoals de herwaardering van grachten, de bevordering van infiltratie, de herinrichting van een waterloop en het onderhoud van rioleringen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement