17 november 2017

Verzekering gewaarborgd wonen beschermt huurders en verhuurders

 

Op dit moment kunnen enkel eigenaars met een hypothecaire lening zich verzekeren tegen onvrijwillig inkomensverlies, bijvoorbeeld door ziekte. De basisfilosofie is dat mensen die dreigen hun woning te verliezen omdat ze geconfronteerd worden met tegenslag, op bescherming door de overheid moeten kunnen rekenen. Zo vermijden we dat mensen hun woning verliezen op een moment dat ze precies nood hebben aan stabiliteit om hun leven terug vorm te geven.

Hoewel die logica ook opgaat voor huurders, hebben zij geen recht op de gratis verzekering van de overheid. Wij willen deze ongelijke behandeling wegwerken door het ook voor huurders mogelijk te maken om een verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten. De overheid moet huurders en eigenaars gelijk behandelen. Zeker nu de huurmarkt aan belang wint door maatschappelijke tendensen zoals gezinsverdunning en meer flexibele loopbanen.

Om te bepalen onder welke voorwaarden huurders in aanmerking komen voor deze verzekering, zullen we hoorzittingen voorstellen in het Vlaams Parlement, met o.a. de verzekeringssector. Het uitgangspunt is een maximale gelijkschakeling tussen huurders en eigenaars. Een aantal verschillen tussen de huurmarkt en de eigendomsmarkt zullen wellicht leiden tot verschillende modaliteiten. Zo verblijven huurders gemiddeld minder lang in dezelfde woning dan eigenaars. Dat kan een effect hebben op de manier waarop het risico verzekerbaar is.

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement