26 juni 2017

Speelplein Donk klaar voor de zomer

 

Groen speelweefsel

Het gemeentebestuur investeert deze legislatuur jaarlijks € 9.000 in de aanleg van speelweefsel in de Maldegemse leefkernen. Speelweefsel is de verzamelnaam voor speelpleintjes en -hoekjes, skaterampen, speelbos, out- en indoorfitness- en sportruimtes... waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven en elkaar ontmoeten. De focus ligt op avontuurlijke en natuurlijke speelruimtes en de veilige verbindingen tussen deze plaatsen. Ondertussen kregen de speelpleintjes in Kleit, Zandakkers (Adegem), Dappersbroekelken (Adegem) en het speeltuin aan de jeugdlokalen Sint-Annapark (Maldegem) een opfrissing. In de toekomst volgen nog andere speelpleintjes.

Inspraakronde

Bij de start van de heraanleg van het speelplein organiseerde de Jeugddienst een inspraakronde. Kinderen en jongeren uit de buurt konden mee beslissen over de inrichting van de speelruimte en hun favoriete speeltoestellen. Maar ook buurtbewoners en buurtverenigingen konden hun mening geven over de bereikbaarheid, groenonderhoud en de impact van een speelruimte in de woonkern. De Groendienst, dienst Infrastructuur, Jeugddienst en Sportdienst werkten in overleg met de buurt aan de heraanleg van het speelplein aan het Sint-Jansherenplein in Donk. 

Streekeigen beplanting

In de eerste fase van de heraanleg kreeg de beplanting een opfrisbeurt. De oude beplanting en sparren werden vervangen door een streekeigen beplanting die als houtkant zal worden onderhouden. Naast de reeds aanwezige eiken werden streekeigen zomereiken aangeplant. Nieuwe hagen omzomen het verhard terrein zodat de ballen zo veel mogelijk binnen het terrein blijven.

Natuurlijke speelelementen

De aanwezige speelelementen werden zo veel mogelijk behouden en versterkt. De bolbaan kreeg een opknapbeurt en de zandbakken werden afgelijnd. Een hinkelpad, alfabetrups en twistermarkering verfraaien de verharde speelzone. Nieuwe minivoetbaldoelen en ballenvanger maken het diverse aanbod compleet. Een nieuwe schuilhut in het midden van het terrein wordt de blikvanger van het speelplein.

Draag zorg voor het speelplein

Iedereen houdt van een propere en nette buurt. Op een speelplein is dat niet anders. Vaste fietsstallingen, wegneembare paaltjes, nieuwe vuilnisbakken,… moeten het onderhoud van het speelplein door de Groendienst en Dienst Infrastructuur zo vlot mogelijk laten verlopen. Het gemeentebestuur rekent ook op alle bezoekers om het pleintje netjes te houden. Heb je toch opmerkingen of stel je gebreken vast, dan kan je steeds de Jeugddienst contacteren. Vanaf eind juni is het pleintje helemaal speelklaar en kunnen de Donkse kinderen weer naar hartenlust ravotten!

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement