5 december 2018

Premie oude kachels

 

De negatieve gevolgen van het stoken van vaste brandstoffen op de lokale luchtkwaliteit zijn de jongste jaren uitgebreid onder de aandacht van het publiek gekomen, zeker sinds de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een stookadvies geeft op dagen met een slechte luchtkwaliteit. Huishoudelijke steenkool- en houtverwarming levert een grote bijdrage aan de Vlaamse luchtverontreiniging. Voor fijn stof gaat het bijvoorbeeld om 36% van de totale uitstoot van PM10 en 45% van PM2,5. Gelijkaardige percentages gelden voor polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines en zwarte koolstof.

Op initiatief van Joke Schauvliege heeft het departement Omgeving, samen met sectorfederatie Agoria en overheidsinstellingen zoals VMM, OVAM, ANB en VEA, recent een Green Deal rond huis¬houdelijke houtverwarming uitgewerkt. De Green Deal heeft tot doel via een brede samenwerking van overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere actoren de negatieve impact van huishoudelijke verwarming drastisch te beperken. De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich tot de uitvoering van concrete acties tijdens de komende vier jaar. Daarnaast is ook actie op korte termijn vereist. De goedgekeurde premieregeling om oudere en meer vervuilende steenkool- en houtverwarmingssystemen te vervangen door performantere toestellen op milieuvriendelijkere brandstoffen, vormt één van die maatregelen.

 

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement