Meer duidelijkheid over afbakening natuurlijke en agrarische structuur in voorjaar 2014 17 december 2013

 
In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een afbakening uitgevoerd van natuurlijke en agrarische gebieden. Bedoeling is dat de open ruimte in het buitengebied zoveel mogelijk gevrijwaard wordt voor landbouw, natuur en bos. In 1997 werd in dit kader afgesproken om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. In 2003 werd al zo’n 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Sinds 2004 worden de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend. ‘Uiteraard zal dit afbakeningsproces gevolgen hebben voor de landbouwers in de regio, meer bepaald in het Veldgebied Brugge-Meetjesland. In het verleden heb ik steeds aangedrongen om de impact op de landbouw uitvoerig te onderzoeken.' Lees meer
 
 

Ontvoogding gemeente Maldegem 15 december 2013

 
Vanaf woensdag 1 januari 2014 is Maldegem ontvoogd. Dit betekent dat de gemeente een autonoom vergunningenbeleid voert voor alle stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningaanvragen die vanaf 1 januari 2014 worden ingediend. De ontvoogding komt er doordat de gemeente aan de vijf voorwaarden voldeed die de Vlaamse Overheid in dit kader oplegt. Zo moest de gemeente beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een planregister, een vergunningsregister en een register voor onbebouwde percelen. Lees meer
 
 

Minister-president Peeters zet in op handelskernversterking 10 december 2013

 
4,1mio euro ondersteuning voor 90 projecten in 75 gemeenten - Maldegem krijgt 70.000 euroVlaams minister-president Peeters heeft de subsidiëring van 90 projecten met betrekking tot handelskernversterking goedgekeurd. Detailhandelsbeleid wordt namelijk steeds belangrijker, ook om de toenemende leegstand een halt toe te roepen. Daarom lanceerde minister-president Peeters in 2013 verschillende oproepen voor de lokale overheden, om zo voldoende aandacht te besteden aan een doordacht handelsbeleid. 75 gemeenten die intekenden op de oproep krijgen nu ondersteuning voor het uitvoeren van algemene kernversterkende maatregelen, zoals de opmaak van een commercieel strategisch plan, het bestrijden van leegstand of het verbeteren van de mobiliteit en de parkeervoorzieningen. 12 gemeenten worden gesubsidieerd voor het opstellen van een subsidiereglement waarmee handelaars ondersteund kunnen worden voor de renovatie van hun handelspand. Daarnaast werden ook reeds 3 projecten goedgekeurd voor de aankoop van panden en gronden, door gemeenten die deze eigendommen zullen opwaarderen om ze een handelskernversterkende functie te geven.  Lees meer
 
 

Ondersteuning lokaal milieubeleid 5 december 2013

 
Na het aflopen van de Samenwerkingsovereenkomst eind 2013, wil minister Schauvliege de gemeenten verder ondersteunen om een lokaal milieubeleid te voeren. Op haar voorstel heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat aan gemeenten in 2014 bijkomend 10 miljoen euro ter beschikking stelt voor het lokale waterbeleid. Concreet gaat het om acties voor het lokale waterbeleid zoals de herwaardering van grachten, de bevordering van infiltratie, de herinrichting van een waterloop en het onderhoud van rioleringen. Lees meer
 
 

Verhoogde isolatiepremie en versnelde energierenovatie sociale woningen 2 december 2013

 
De Vlaamse Regering heeft extra geld vrijgemaakt uit het Klimaatfonds om sociale woningen energiezuinig te maken. Dit in uitvoering van het Vlaams Klimaatplan. Daarnaast komt er ook een verhoogde energiepremie voor wie tegelijk zijn muren isoleert en zijn ramen vervangt door hoogrendementsglas. ‘Deze maatregelen verminderen enerzijds de CO2-uitstoot en anderzijds verlagen ze de energiefactuur van de gezinnen. Bovendien vaart de tewerkstelling in eigen land hier ook goed bij.’ Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement