Vervolgcampagne 'Goed geregeld is geld gespaard' 27 december 2013

 
In het voorjaar van 2014 komt er een vervolg op de campagne ‘Goed geregeld is geld gespaard’. Met de campagne wil men vooral de kwetsbare klanten informeren over de extra sociale maatregelen voor drinkwater die sinds 1 januari 2014 van kracht zijn. Dit nieuws vernam ik in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Herinrichting toegangscomplex E40 Aalter wordt in 2014 aanbesteed 23 december 2013

 
Wegenwerken
Er zijn al lang plannen om de verkeerssituatie ter hoogte van het toegangscomplex E40 te Aalter te optimaliseren en veiliger te maken. In antwoord op een vraag die ik hieromtrent indiende, deelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits mee dat de herinrichting zal aanbesteed worden in de loop van dit jaar. ‘Dit project zal de leefbaarheid in de buurt van het toegangscomplex tot de E40 in Aalter sterk verbeteren. De herinrichting van het complex zal de verkeersopstoppingen ter hoogte van het knooppunt zowel op de E40 als op het onderliggend wegennet oplossen. Bovendien zal de verkeersveiligheid voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers toenemen door de aanleg van een conflictvrij fietsroutenetwerk.’ Lees meer
 
 

Meer duidelijkheid over afbakening natuurlijke en agrarische structuur in voorjaar 2014 17 december 2013

 
In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een afbakening uitgevoerd van natuurlijke en agrarische gebieden. Bedoeling is dat de open ruimte in het buitengebied zoveel mogelijk gevrijwaard wordt voor landbouw, natuur en bos. In 1997 werd in dit kader afgesproken om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. In 2003 werd al zo’n 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Sinds 2004 worden de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend. ‘Uiteraard zal dit afbakeningsproces gevolgen hebben voor de landbouwers in de regio, meer bepaald in het Veldgebied Brugge-Meetjesland. In het verleden heb ik steeds aangedrongen om de impact op de landbouw uitvoerig te onderzoeken.' Lees meer
 
 

Ontvoogding gemeente Maldegem 15 december 2013

 
Vanaf woensdag 1 januari 2014 is Maldegem ontvoogd. Dit betekent dat de gemeente een autonoom vergunningenbeleid voert voor alle stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningaanvragen die vanaf 1 januari 2014 worden ingediend. De ontvoogding komt er doordat de gemeente aan de vijf voorwaarden voldeed die de Vlaamse Overheid in dit kader oplegt. Zo moest de gemeente beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een planregister, een vergunningsregister en een register voor onbebouwde percelen. Lees meer
 
 

Minister-president Peeters zet in op handelskernversterking 10 december 2013

 
4,1mio euro ondersteuning voor 90 projecten in 75 gemeenten - Maldegem krijgt 70.000 euroVlaams minister-president Peeters heeft de subsidiëring van 90 projecten met betrekking tot handelskernversterking goedgekeurd. Detailhandelsbeleid wordt namelijk steeds belangrijker, ook om de toenemende leegstand een halt toe te roepen. Daarom lanceerde minister-president Peeters in 2013 verschillende oproepen voor de lokale overheden, om zo voldoende aandacht te besteden aan een doordacht handelsbeleid. 75 gemeenten die intekenden op de oproep krijgen nu ondersteuning voor het uitvoeren van algemene kernversterkende maatregelen, zoals de opmaak van een commercieel strategisch plan, het bestrijden van leegstand of het verbeteren van de mobiliteit en de parkeervoorzieningen. 12 gemeenten worden gesubsidieerd voor het opstellen van een subsidiereglement waarmee handelaars ondersteund kunnen worden voor de renovatie van hun handelspand. Daarnaast werden ook reeds 3 projecten goedgekeurd voor de aankoop van panden en gronden, door gemeenten die deze eigendommen zullen opwaarderen om ze een handelskernversterkende functie te geven.  Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement