CosmoGolem in Vlaams Parlement 5 november 2014

 
Net voor de plenaire vergadering kwam de CosmoGolem op bezoek in het Vlaams Parlement. Deze 4 meter hoge houten reus is een boodschapper van Natuurpunt en vraagt om meer natuur dicht bij huis. De Cosmogolem werd gebouwd door kunstenaar Koen Vanmechelen en Natuurpunt. Hij blijft een maand lang in het Vlaams Parlement waar hij een boodschap van hoop op meer natuur zal uitdragen. Lees meer
 
 

Huidige renovatiepremie nog tot 1 december 2014 4 november 2014

 
Onlangs besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse renovatiepremie in zijn huidige vorm stop te zetten en om te vormen naar een belastingvermindering. Nu werd bekendgemaakt dat de stopzetting ingaat op 1 december 2014 en dus niet, zoals eerder werd gemeld, op 1 november 2014. Concreet betekent dit dat aanvragen voor de huidige premie nog kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 november 2014. Vanaf 1 december 2014 kan de renovatiepremie zoals die nu bestaat niet meer aangevraagd worden maar dient u te wachten tot de zomer van 2015 om een belastingvermindering aan te vragen. Lees meer
 
 

Leegstand sociale woningen moet beperkt worden 30 oktober 2014

 
Eind 2013 stonden 78.540 unieke kandidaat-huurders ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2012. Tegelijkertijd stonden er 9.642 sociale huurwoningen leeg. ‘De lichte daling van het aantal kandidaat-huurders is zeker positief. De noden op het vlak van sociale huisvesting blijven zeer hoog. Alle mogelijke maatregelen om aan deze nood tegemoet te komen dienen dan ook dringend genomen te worden. Eén van die maatregelen betreft zeker het beperken van de leegstand van sociale woningen.’ Lees meer
 
 

Waterberging en natuurontwikkeling voor een betere bescherming tegen overstromingen 29 oktober 2014

 
In juli zijn in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen graafwerken gestart in het natuurreservaat Maldegemveld te Knesselare. De werken kaderen in het project ‘Gestroomlijnd landschap’ voor het stroomgebied van de Splenterbeek-Ede. Naast het creëren van extra waterberging (ca. 10.000m3) wordt ook herstel van heischrale graslanden, heide en vennen beoogd. Deze vegetaties werken als een spons en zijn ideaal om water op te houden. Een win-winsituatie dus voor de inwoners van Kleit die beter beschermd worden tegen overstromingen en voor de natuur. Lees meer
 
 

Heroriëntering energiesnoeiers: inzetten op plaatsen van dakisolatie 27 oktober 2014

 
Energiesnoeiers gaan sinds 2007 op pad om woningen van kwetsbare groepen door te lichten en op zoek te gaan naar manieren om energie te besparen. De Vlaamse Regering besliste nu om de energiesnoeiers voortaan ook zelf energiebesparende werken te laten uitvoeren. ‘De aanbevelingen van de energiesnoeiers leidden vroeger te weinig tot de effectieve uitvoering. Door de energiesnoeiers nu ook zelf die werken te laten uitvoeren, zullen heel wat woningen energiezuiniger worden. En dat is vooral positief voor de kwetsbare huurders.’ Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement