Waterberging en natuurontwikkeling voor een betere bescherming tegen overstromingen 29 oktober 2014

 
In juli zijn in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen graafwerken gestart in het natuurreservaat Maldegemveld te Knesselare. De werken kaderen in het project ‘Gestroomlijnd landschap’ voor het stroomgebied van de Splenterbeek-Ede. Naast het creëren van extra waterberging (ca. 10.000m3) wordt ook herstel van heischrale graslanden, heide en vennen beoogd. Deze vegetaties werken als een spons en zijn ideaal om water op te houden. Een win-winsituatie dus voor de inwoners van Kleit die beter beschermd worden tegen overstromingen en voor de natuur. Lees meer
 
 

Heroriëntering energiesnoeiers: inzetten op plaatsen van dakisolatie 27 oktober 2014

 
Energiesnoeiers gaan sinds 2007 op pad om woningen van kwetsbare groepen door te lichten en op zoek te gaan naar manieren om energie te besparen. De Vlaamse Regering besliste nu om de energiesnoeiers voortaan ook zelf energiebesparende werken te laten uitvoeren. ‘De aanbevelingen van de energiesnoeiers leidden vroeger te weinig tot de effectieve uitvoering. Door de energiesnoeiers nu ook zelf die werken te laten uitvoeren, zullen heel wat woningen energiezuiniger worden. En dat is vooral positief voor de kwetsbare huurders.’ Lees meer
 
 

Sociale woningbouw in Maldegem op koers 21 oktober 2014

 
In elke Vlaamse gemeente dienen de komende jaren heel wat bijkomende sociale woningen te worden gerealiseerd. Vlaanderen heeft aan elke gemeente een ‘bindend sociaal objectief’ opgelegd. Dit objectief geeft voor elke gemeente aan hoeveel sociale huurwoningen er de komende jaren moeten bijkomen. Voor Maldegem gaat het over 183 sociale huurwoningen die moeten gerealiseerd worden tegen 2025. Om na te gaan of er voldoende vooruitgang wordt geboekt met de realisatie van het bindend sociaal objectief voert de Vlaamse overheid op regelmatige basis een voortgangstoets uit. Maldegem ontving nu een officieel schrijven van Wonen Vlaanderen met daarin het nieuws dat onze gemeente vooruitgang boekt en bij de goede leerlingen van de klas behoort. Lees meer
 
 

Nieuwe tarieven studiegelden hoger onderwijs met sociale toets 20 oktober 2014

 
De nieuwe tarieven voor de studiegelden voor het hoger onderwijs vanaf het academiejaar 2015-2016 zijn bekend. Voor de nieuwe tarieven heeft de Vlaamse Regering rekening gehouden met sociale correcties. Beursstudenten betalen vanaf volgend academiejaar 105 euro. Dat betekent dat het huidige bedrag enkel geïndexeerd wordt. Bijna-beursstudenten betalen 470 euro. De inkomensgrens voor de bijna-beursstudenten wordt verhoogd. Daardoor zullen ongeveer dubbel zoveel studenten tot de groep bijna-beursstudenten behoren. Niet-beursstudenten betalen 890 euro studiegeld.  Er komen in de toekomst nog maatregelen om de druk op het hoger onderwijs te verminderen. Lees meer
 
 

Energierenovatiepeil sociaal woonpatrimonium stijgt gestaag 17 oktober 2014

 
60% van de sociale woongelegenheden beschikten in 2013 over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming. In 2010 was dit nog 52%. Wel is er een duidelijk verschil tussen de situatie bij sociale woningen en die bij sociale appartementen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid deze drie energierenovatiedoelstellingen binnen het Energierenovatieprogramma  (ERP) bereiken voor alle woongelegenheden in Vlaanderen.  'Uit de cijfers die de minister van wonen op mijn vraag ter beschikking stelde, blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel.' Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement