10 december 2015

Nieuwe tarieven waterfactuur vanaf 1 januari 2016

 

3 componenten

De hele operatie is budgetneutraal en genereert noch voor Vlaanderen, noch voor de drinkwatermaatschappij nieuwe inkomsten. De tariefstructuur wordt uniform voor alle drinkwatermaatschappijen. Er wordt een vastrecht voorzien in de 3 componenten van de waterfactuur: 1 drinkwater, 2 riolering en 3 zuivering, met telkens een korting per gedomicilieerde. Op die manier draagt iedereen bij tot sanering.

Duurzaam waterverbruik stimuleren

Bovendien wordt in de component drinkwater een ecologische prikkel voorzien met het invoeren van gewoon verbruik en luxeverbruik. Concreet betekent dit dat zij die veel verbruiken meer zullen betalen dan zij die minder verbruiken. Dit zou de waterverbruikers extra moeten stimuleren om duurzaam om te gaan met water en ligt volledig in lijn met het principe dat de vervuiler betaalt. 

Tarieven 2015 Oost-Vlaanderen

Vaste vergoeding   per wooneenheid per jaar

53,19

15m3   per gedomicilieerd persoon per jaar

Gratis

Standaard   verbruik per m3

2,12

 

 

Tarieven 2016 Oost-Vlaanderen

Vastrecht per   wooneenheid per jaar

50

Korting   vastrecht: per gedomicilieerde (beperkt tot 5)

10

Basistarief (30m3/WE   + 30m3/gedomicilieerde)

1,50

Luxetarief

3

 

Sociale correcties

Er wordt een uniforme toepassing voorzien van sociale correcties. Op basis van een armoedetoets werd beslist om de initieel voorziene vrijstelling voor bepaalde doelgroepen van 75% te verhogen naar 80%. Dit moet de waterfactuur betaalbaar houden voor iedereen.

Info

Iedereen kan de impact van de nieuwe tariefstructuur op zijn persoonlijke situatie narekenen via de tariefsimulator die binnenkort beschikbaar is op www.vmm.be

 

 

 

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement