Milieu Natuur en RO

Het Vlaams materialendecreet is een mijlpaal in de duurzame omgang met schaarse grondstoffen. Meer en meer evolueren we naar een systeem waarin afval bruikbaar materiaal wordt. Wist u trouwens dat wij Vlamingen koploper zijn in Europa inzake het selectief inzamelen van huishoudelijk afval?

Vanaf 2015 dienen Vlaamse ondernemingen maar één omgevingsvergunning aan te vragen in plaats van een aparte milieu- en bouwvergunning. Deze nieuwe vergunning is van onbepaalde duur, hoeft niet opnieuw aangevraagd te worden en garandeert rechtszekerheid aan de ondernemer en inspraak aan de burger.

Week van het bos in het Drongengoed 7 oktober 2016

 
Met het thema “Welkom in de Grootste Sportclub” staat de Week van het Bos dit jaar in het teken van de eindeloze sportmogelijkheden van Vlaanderens bossen en natuurgebieden. Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 oktober 2016 worden in het Landschapspark Drongengoed tal van sportieve activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 8 oktober zet de Nacht van de Duisternis de week sfeervol in. Daarna kan je er de ganse week kennis maken met tal van sporten. Op zondag 16 oktober wordt de week afgesloten met een groot en sportief bosfeest en de opening van de permanente “Natuurloop” in het Drongengoed. Lees meer
 
 

Airbezen-actie 29 september 2016

 
Op woensdag 28 september vond de regionale startavond van beweging.net plaats. In het voorjaar van 2017 rollen we de 'Airbezen'-actie uit. Concreet komt het er op neer dat via aardbeien de luchtkwaliteit en hoeveelheid fijn stof gemeten kan worden. De afdeling Maldegem zal actief meewerken aan de meetcampagne. Lees meer
 
 

21 september: Studiedag klimaatkoers 2 september 2016

 
Sinds het akkoord van Parijs zijn de discussies over de aanpak van de klimaatverandering in een hogere versnelling geschakeld. Vlaanderen staat voor belangrijke keuzes want de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 zijn niet min. CD&V heeft voorstellen om de klimaatuitdaging te vertalen naar haalbare en door iedereen gedragen oplossingen. We willen van u weten of ze ambitieus genoeg zijn of net te hoogdravend. Daarom organiseert CD&V op woensdag 21 september de studiedag KLIMAATKOERS - Vlaanderen naar de kopgroep?  Lees meer
 
 

Vereenvoudiging regeling zorgwonen 29 juli 2016

 
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 15 juli een aantal versoepelingen en wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening principieel goed. Zo werd de regeling rond het zorgwonen, het creëren van een ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen, vereenvoudigd. Lees meer
 
 

Parlementaire initiatieven 2015-2016 12 juli 2016

 
Het parlementair jaar 2015-2016 zit er op. Het voorbije jaar nam ik heel wat initiatieven in het Vlaams Parlement en stelde ik heel wat vragen aan de Vlaamse ministers. Om u zo goed mogelijk te informeren maakte ik een beknopt overzicht van de initiatieven die ik nam. Klik op 'Lees meer' en download vervolgens het pdf-bestand onderaan de pagina of klik op de link rechtsboven deze pagina. Lees meer
 
 

7.000 voetbalvelden spelplezier beschikbaar deze zomer 7 juli 2016

 
Vlaams minister Joke Schauvliege heeft de jaarlijkse lijst van de zomerspeelzones in Vlaanderen bekend gemaakt. De lijst bevat zowel permanente speelzones als speelzones die enkel tijdens de zomermaanden (1 juli tot 31 augustus) worden afgebakend. In totaal zijn er 730 speelzones afgebakend. Goed voor een oppervlakte van 3.511 hectare of het equivalent van 7.000 voetbalvelden. Lees meer
 
 

Bosbehoudsbijdrage opgetrokken 4 juli 2016

 
Wie een bos wil rooien, moet dat compenseren. Ofwel met een nieuw bos, ofwel door het betalen van een bosbehoudsbijdrage. Vlaams minister Joke Schauvliege heeft beslist de bosbehoudsbijdrage te verhogen. Het bedrag van 1,98 euro is vandaag bijna verdubbeld tot 3,5 euro per vierkante meter. Minister Schauvliege: 'We willen de bosoppervlakte in Vlaanderen niet alleen behouden, maar verder versterken met kwaliteitsvolle bebossingsprojecten. Daarom heb ik de bosbehoudsbijdrage verhoogd, zodat er extra geld beschikbaar is voor nieuwe bossen in Vlaanderen.' Lees meer
 
 

Aanpak geluidsoverlast windmolens langs Expressweg 8 juni 2016

 
Naar aanleiding van klachten van omwonenden over de geluidsoverlast van de windturbines langs de Expressweg in Maldegem en Eeklo, startte de gemeente Maldegem in 2013, samen met stad Eeklo, provincie Oost-Vlaanderen, de geluidsdeskundigen en de verantwoordelijke exploitanten van de firma's Elicio, Ecopower en Electrabel een meetcampagne op om de eventuele impact van de windturbines in kaart te brengen. Hieruit bleek dat de geluidsnormen overschreden werden en daarom werden diverse technische maatregelen getroffen. Eind 2015 werden controlemetingen uitgevoerd die een reductie vaststelden waarbij de VLAREM-normen gehaald werden. Lees meer
 
 

Klimaatbeleidsplan Maldegem 4 mei 2016

 
Op 26 maart 2015 ondertekende de gemeente Maldegem het burgemeestersconvenant. Nu beschikt de gemeente ook over een 'Actieplan voor Duurzame Energie' waarin beschreven wordt hoe de gemeente de komende jaren wil evolueren naar een duurzame gemeente. Wil je er meer over weten en / of je mening geven? Kom dan naar het inspraakmoment op 9 mei in het gemeentehuis. Lees meer
 
 

Klimaatprijs beloont lokaal klimaatengagement. Doe mee! 21 april 2016

 
Vlaams minister Joke Schauvliege wil de creativiteit van lokaal klimaatengagement belonen. Hiervoor werd de Klimaatprijs in het leven geroepen. Essentiële voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat deelnemende gemeenten en steden het Burgemeestersconvenant ondertekend hebben. Verder is er geen thematische afbakening. Lokale besturen die een project willen indienen en willen kans maken op de klimaatprijs ter waarde van 30.000 euro, dienen hun aanvaag in te dienen tegen uiterlijk 15 juni. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Milieu Natuur en RO
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement