10 december 2014

Middelen energierenovatie sociale woningen onbenut

 

Om in aanmerking te komen voor de premie uit het Vlaams Klimaatfonds moeten 4 cumulatieve voorwaarden vervuld zijn. ‘Misschien zijn de voorwaarden te streng voor de sociale huisvestingsmaatschappijen? De middelen zijn er, dus moeten we er alles aan doen om die ook aan te wenden. Daarom is een evaluatie van de voorwaarden, en een eventuele versoepeling, dringend nodig. Een andere mogelijkheid is dat sociale huisvestingsmaatschappijen niet op de hoogte zijn van deze ondersteuning vanuit het Vlaams Klimaatfonds. Ook dat moet onderzocht en geëvalueerd worden.’

Even opvallend zijn  de REG-budgetten (Rationeel EnergieGebruik) in de sociale huisvestingssector die te weinig aangewend worden. In oktober 2014 beschikte Antwerpen nog over 83% van het voorziene budget, Vlaams-Brabant over nog 61%, West-Vlaanderen over nog 59%, Oost-Vlaanderen over nog 60% en Limburg over nog 34%. ‘Ook dat budget dient dringend geactiveerd te worden zodat ons sociaal patrimonium energetisch kan opgewaardeerd worden.’

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement