23 mei 2017

Meetjeslandse gemeenten gaan samen voor een beter klimaat

 

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant biedt een internationaal kader ter erkenning en ondersteuning van lokale overheden die een lokaal klimaat- en energiebeleid uitwerken. Reeds meer dan 7000 steden en gemeenten in Europa maken deel uit van deze groeiende groep klimaatbewuste lokale overheden, goed voor meer dan 224 miljoen inwoners. In Oost-Vlaanderen hebben ondertussen 55 van de 65 gemeenten (85%) het Convenant ondertekend of plannen dit op korte termijn te doen. De gemeente Maldegem ondertekende het Europese burgemeestersconvenant in 2015 en verbond zich daarmee om tegen 2020 een vermindering van 20% van de CO2-uitstoot te realiseren op haar grondgebied. Samen met de inwoners en lokale actoren werd een lokaal klimaatactieplan opgemaakt met concrete acties en maatregelen om minder CO2 uit te stoten. We zetten onder meer in op bouwadvies aan particuliere huishoudens, premies voor energiebesparende maatregelen, sensibilisering en milieueducatie voor scholen, opmaak masterplan openbare verlichting, etc.

Samenwerken

De klimaatuitdaging voor het Meetjesland is groot. Het VITO berekende dat de 14 gemeenten in 2011 samen 1,2 miljoen ton CO2 uitstootten. Het grootste aandeel daarvan wordt veroorzaakt door transport (40,2%). Ongeveer een kwart van de totale emissies (26,7%) komt van de gezinnen in het Meetjesland en 15,9% van de industrie. De dienstensector (inclusief de lokale overheden) en de landbouw nemen elke een kleiner aandeel voor hun rekening van respectievelijk 8,9% en 7,5%. Om de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen van het burgemeestersconvenant te realiseren zullen we samenwerken met de andere gemeenten in het Meetjesland en met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen. Door de krachten en middelen te bundelen kunnen we belangrijke schaalvoordelen realiseren. Zo kunnen we samen expertise opbouwen, klimaatacties uitwerken op intergemeentelijk niveau, werk maken van een breed draagvlak en alle inwoners en stakeholders in onze regio betrekken bij de ambitie om van het Meetjesland een klimaatgezonde regio te maken.

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement