Maldegem & Meetjesland

Maldegem en het Meetjesland liggen me nauw aan het hart. Sinds 2001 ben ik gemeenteraadslid In Maldegem. Van 2007  tot 2018 was ik eerste schepen bevoegd voor Wonen, Jeugd en Tewerkstelling. Concreet betekent dit: woonbeleid, huisvesting, industrieterreinen en tewerkstelling, energie, jeugd en drugpreventie. 

Sinds 1 januari 2019 ben ik opnieuw actief als gemeenteraadslid.

Nieuwe speeltoestellen op Zandakkers 25 maart 2014

 
Speeltoestellen Zandakkers
Sinds half maart zijn de Zandakkers in Adegem een vogelnestschommel, een meestapduizel en twee veerwipjes rijker. De aankoop van deze toestellen werd gerealiseerd met het prijzengeld van Speelgroen, een wedstrijd van de Vlaamse overheid die jeugdverenigingen aanzet om hun speelterrein groener in te richten. Lees meer
 
 

NT Gent en Huysmanshoeve Eeklo krijgen steun om infrastructuur te moderniseren 11 maart 2014

 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege investeert 1 miljoen euro in culturele infrastructuur met bovenlokaal belang in Oost-Vlaanderen. Het betreft investeringsprojecten via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI). Het gaat om 500.000 euro voor de automatisering van de trekken in het NTGent en 500.000 euro voor de uitbouw van een erfgoeddepot in het provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve in Eeklo. Bij de investeringen zijn de aandacht voor duurzaamheid en betere toegankelijkheid essentieel. Lees meer
 
 

GRUP 'Leidingstraat Alveringem-Maldegem' voor advies naar Raad van State 4 maart 2014

 
Ik  vernam dat de Vlaamse regering principieel beslist heeft om over te gaan tot de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Alveringem-Maldegem’. Deze principiële beslissing volgt op het openbaar onderzoek dat gevoerd werd inzake de aanleg van de aardgasleiding van Alveringem via Lichtervelde naar Maldegem. Vanuit Maldegem werden geen bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Lees meer
 
 

204 Oost-Vlaamse sociale woonprojecten aangemeld in 2013 27 februari 2014

 
Steeds meer Vlaamse gezinnen zijn aangewezen op de sociale woningmarkt voor een degelijke en betaalbare woning. Om aan die grote vraag te voldoen en om tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten, werd aan elke gemeente opgelegd om bijkomende sociale woningen te realiseren. ‘Op geregelde tijdstippen wordt de voortgang inzake de realisatie van bijkomende sociale woningen gemeten. In Oost-Vlaanderen werden in 2013 204 sociale huisvestingsprojecten aangemeld die in 2014 of de komende jaren zullen aanbesteed worden. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze projecten kunnen de gegevens hieromtrent uiteraard nog wijzigen (o.a. kostprijsraming) maar de cijfers tonen toch wel aan dat er in Oost-Vlaanderen heel wat beweegt op dit vlak.’  Lees meer
 
 

9 Meetjeslandse besturen keuren regionaal woonplan goed 19 februari 2014

 
Negen Meetjeslandse gemeenten hebben een gezamenlijk woonbeleidsplan opgemaakt. Het gaat om Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Door vier duidelijke prioriteiten voorop te stellen geeft het woonplan richting aan het regionale woonbeleid in deze legislatuur. Met dit plan willen de Meetjeslandse gemeentebesturen het recht op een behoorlijke huisvesting voor alle inwoners waar maken. 'Het Intergemeentelijk Woonkader zet de grote lijnen uit voor het lokaal woonbeleid in de regio. Het geeft richting, zonder een keurslijf te zijn voor de besturen. Zij kunnen op maat van hun lokale situatie kleur geven aan de concrete acties uit het woonkader.'  Lees meer
 
 

Langverwachte camera's geplaatst in Maldegem 13 februari 2014

 
Camera kruispunt Halledreef Maldegem
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) installeerde op woensdag 12 februari de vier langverwachte roodlichtcamera’s in Maldegem. Aan de Halledreef en de Krommewege staat er nu in beide rijrichtingen een camera.  Lees meer
 
 

Herinrichting toegangscomplex E40 Aalter wordt in 2014 aanbesteed 23 december 2013

 
Wegenwerken
Er zijn al lang plannen om de verkeerssituatie ter hoogte van het toegangscomplex E40 te Aalter te optimaliseren en veiliger te maken. In antwoord op een vraag die ik hieromtrent indiende, deelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits mee dat de herinrichting zal aanbesteed worden in de loop van dit jaar. ‘Dit project zal de leefbaarheid in de buurt van het toegangscomplex tot de E40 in Aalter sterk verbeteren. De herinrichting van het complex zal de verkeersopstoppingen ter hoogte van het knooppunt zowel op de E40 als op het onderliggend wegennet oplossen. Bovendien zal de verkeersveiligheid voor zowel het gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers toenemen door de aanleg van een conflictvrij fietsroutenetwerk.’ Lees meer
 
 

Meer duidelijkheid over afbakening natuurlijke en agrarische structuur in voorjaar 2014 17 december 2013

 
In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een afbakening uitgevoerd van natuurlijke en agrarische gebieden. Bedoeling is dat de open ruimte in het buitengebied zoveel mogelijk gevrijwaard wordt voor landbouw, natuur en bos. In 1997 werd in dit kader afgesproken om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. In 2003 werd al zo’n 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Sinds 2004 worden de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden afgebakend. ‘Uiteraard zal dit afbakeningsproces gevolgen hebben voor de landbouwers in de regio, meer bepaald in het Veldgebied Brugge-Meetjesland. In het verleden heb ik steeds aangedrongen om de impact op de landbouw uitvoerig te onderzoeken.' Lees meer
 
 

Ontvoogding gemeente Maldegem 15 december 2013

 
Vanaf woensdag 1 januari 2014 is Maldegem ontvoogd. Dit betekent dat de gemeente een autonoom vergunningenbeleid voert voor alle stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningaanvragen die vanaf 1 januari 2014 worden ingediend. De ontvoogding komt er doordat de gemeente aan de vijf voorwaarden voldeed die de Vlaamse Overheid in dit kader oplegt. Zo moest de gemeente beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een planregister, een vergunningsregister en een register voor onbebouwde percelen. Lees meer
 
 

Minister-president Peeters zet in op handelskernversterking 10 december 2013

 
4,1mio euro ondersteuning voor 90 projecten in 75 gemeenten - Maldegem krijgt 70.000 euroVlaams minister-president Peeters heeft de subsidiëring van 90 projecten met betrekking tot handelskernversterking goedgekeurd. Detailhandelsbeleid wordt namelijk steeds belangrijker, ook om de toenemende leegstand een halt toe te roepen. Daarom lanceerde minister-president Peeters in 2013 verschillende oproepen voor de lokale overheden, om zo voldoende aandacht te besteden aan een doordacht handelsbeleid. 75 gemeenten die intekenden op de oproep krijgen nu ondersteuning voor het uitvoeren van algemene kernversterkende maatregelen, zoals de opmaak van een commercieel strategisch plan, het bestrijden van leegstand of het verbeteren van de mobiliteit en de parkeervoorzieningen. 12 gemeenten worden gesubsidieerd voor het opstellen van een subsidiereglement waarmee handelaars ondersteund kunnen worden voor de renovatie van hun handelspand. Daarnaast werden ook reeds 3 projecten goedgekeurd voor de aankoop van panden en gronden, door gemeenten die deze eigendommen zullen opwaarderen om ze een handelskernversterkende functie te geven.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Maldegem & Meetjesland
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement