30 oktober 2014

Leegstand sociale woningen moet beperkt worden

 

Wachtlijsten

 

Eind 2012 stonden nog 80.144 unieke kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning. Eind 2013 waren dit er 78.540. Volgens het antwoord dat de minister van Wonen gaf op een vraag van mij is deze lichte daling te wijten aan de actualisatie van de wachtlijsten in 2013.

De laatste jaren zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen constant gestegen. Er is dan ook nood aan een structurele oplossing. ‘Die oplossing kan er enkel komen door een combinatie van maatregelen. Denk maar aan een betere doorstroming naar de private huur- of koopmarkt voor wie dit mogelijk is en de leegstand van sociale woongelegenheden beperken. Maar de belangrijkste maatregel is en blijft de verhoging van het aanbod door de bouw van bijkomende sociale woningen en het realiseren  van een groter aanbod via sociale verhuurkantoren.’ 

 

Leegstand

 

Er is een stijgende trend waar te nemen in de leegstand van sociale huurwoningen. Eind 2013 stonden 9.642 sociale huurwoningen leeg. In 4.197 gevallen ging het om niet-structurele leegstand of frictieleegstand tussen 2 verhuringen door. Voor 5.445 woningen ging het om structurele leegstand; 84% hiervan werd veroorzaakt door renovatiewerken.

Een groot deel van ons sociaal woonpatrimonium heeft nood aan een degelijke (energie)renovatie. In 2013 beschikten slechts 60% van de sociale woongelegenheden over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming.’

Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is om de leegstand naar aanleiding van renovatie zo kort mogelijk te houden. Dit is ook de intentie van de huidige meerderheid. ‘Een renovatiegolf voor sociale woongelegenheden is onvermijdelijk. We moeten er op toezien dat de planning van dergelijke werken goed wordt voorbereid zodat de leegstandsperiode zo kort mogelijk kan gehouden worden.’

 

 

 

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement