4 november 2014

Huidige renovatiepremie nog tot 1 december 2014

 

Overgangsregeling

 

Alle aanvragen die voor 1 december 2014 ingediend werden, zullen nog afgehandeld en uitbetaald worden volgens de huidige voorwaarden. Indien u voor de publiatiedatum in het Belgisch Staatsblad (vermoedelijk 4 november) aannemingsovereenkomsten heeft afgesloten of bestellingen heeft geplaatst waarvoor u op het moment van aanvraag nog geen facturen heeft, zal u deze overeenkomsten of bestellingen kunnen aanmelden bij Wonen Vlaanderen. U krijgt dan tijd tot 28 februari 2015 om de facturen die hieruit voortvloeien alsnog bij het agentschap in te dienen ter aanvulling van uw aanvraag. Deze overeenkomsten of bestellingen dient u aan te melden bij Wonen Vlaanderen met een aanmeldingsformulier dat u bij uw aanvraag voegt. Dit aanmeldingsformulier kan u vinden via www.wonenvlaanderen.be onder de rubriek Vlaamse renovatiepremie. Indien u reeds een aanvraag heeft ingediend die nog niet beslist werd, dan kan u nog een aanmeldingsformulier aan uw aanvraag toevoegen. In ieder geval dienen de aangemelde aannemingsovereenkomsten of bestelbonnen te dateren van voor de publicatie van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde besluit in het Belgisch Staatsblad (vermoedelijk 4 november 2014). Aanmeldingen komen slechts in aanmerking als ze voor 1 december 2014 bij het agentschap zijn ontvangen (datum poststempel van de verzending of afgiftebewijs verstrekt door het agentschap).  

 

Meer info kan u vinden op www.wonenvlaanderen.be of bij via Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel. 09 378 61 70, info@woonwijzermeetjesland.be, www.woonwijzermeetjesland.be

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement