21 januari 2019

Handelskilometer Maldegem

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden tal van voorstellen gelanceerd over de N9. Alle politieke partijen waren het erover eens dat er maatregelen nodig zijn om de Handelskilometer verkeersveiliger te maken. Tal van voorstellen werden op tafel gelegd: veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, het invoeren van het principe rechts-in / rechts-uit zodat er geen dwarse verkeersbewegingen meer gebeuren, een link tussen de Handelskilometer en het centrum, een snelheidsverlaging, etc.

Vlaams minister Weyts liet me weten dat de geplande werken enkel structureel onderhoud van de wegverharding betreffen. Dat betekent dus dat er bijvoorbeeld geen aanpassing van het snelheidsregime voorzien wordt. Voor dergelijke voorstellen moet namelijk een overleg gepland worden met de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. 

CD&V Maldegem wil daarom een warm pleidooi houden om op zeer korte termijn met de vernieuwde gemeenteraad en de dienst Mobiliteit een aantal principes af te spreken om de N9 verkeersveiliger te maken. “De geplande onderhoudswerken langsheen de N9 in 2019 zijn het moment bij uitstek om meer te doen dan enkel herasfalteren. Het moment moet aangegrepen worden om een aantal aanpassingen mogelijk te maken en uit te voeren die de verkeersveiligheid ten goede komen.” Een oproep dus om over de grenzen van alle politieke partijen heen de koppen bij elkaar te steken in het belang van een verkeersveilige Handelskilometer.

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement