17 oktober 2014

Energierenovatiepeil sociaal woonpatrimonium stijgt gestaag

 

Sociale woningen

In 2010 voldeed 45% van de sociale woningen aan de norm van het Energierenovatieprogramma (dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming). In 2013 steeg dit tot 55%. In 2010 beschikte nog 28% van de sociale woningen over enkel glas; in 2013 nog 21%. 38% van de sociale woningen had in 2010 nog geen dakisolatie terwijl dat in 2013 nog 30% was. Een beperkte evolutie was er op het vlak van hoogrendementsverwarming: in 2010 beschikte 21% van de sociale woningen hier nog niet over; in 2013 19%.

 

Sociale appartementen

In 2010 voldeed 60% van de sociale appartementen aan de eisen van het Energierenovatieprogramma 2020. In 2013 steeg dit naar 65%. De stijging is gelijkmatig te verdelen over de drie programmapunten. Belangrijk hierbij is dat energierenovatie bij appartementen een andere aanpak vraagt dan bij woningen. Zo komt dakisolatie enkel dakappartementen ten goede (wat de gegevens relatief maakt), bij het vervangen van enkel glas dringt zich vaak een gelijktijdige isolatie van de gevels op (dus grotere investering), en thermische verbeteringen noodzaken belangrijke investeringen met een langere doorlooptermijn dan bij huizen waar een individuele aanpak mogelijk is.

Verdere monitoring

Om de evolutie van deze maatregelen verder op te volgen is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Zopas is een nieuwe vraag voor een update van de gegevens naar de Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) gestuurd. De resultaten worden verwacht tegen eind februari 2015 en zullen een vollediger beeld geven van de algemene evolutie en de evolutie per SHM. De nieuwe enquête vraagt de SHM de aard van de werken (onderhoud, quick wins, deelrenovatie, grondige renovatie, vervangingsbouw, verkoop) duidelijker te beschrijven, een planning op te maken en die te voorzien van een realistische raming gespreid over de volgende jaren. De bevraging peilt ook naar het potentieel van na-isolatie van spouwmuren. Deze maatregel is, omwille van de beperkte toepasbaarheid, niet opgenomen bij de ERP2020 doelstellingen, hoewel die een belangrijke effectieve energiebesparing oplevert.

Nieuwbouw versus energierenovatie

'We moeten in 2015 en nadien bekijken hoe we de middelen verdelen tussen enerzijds de renovatieprojecten, o.a. in het licht van de ERP2020 doelstellingen, en anderzijds het te realiseren groeipad (2009-2025) van nieuwe sociale huurwoningen. De loutere energierenovatiekost werd bepaald op ongeveer 733 miljoen euro, de totale renovatiekost op 3 miljard.'

 

Bekijk via onderstaande link het persbericht mét grafieken.

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement