13 juni 2017

Energielening gewijzigd

 

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

• Het te ontlenen bedrag wordt opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro.
• De terugbetalingstermijn wordt verlengd van 5 jaar naar 8 jaar voor wie leent aan 2% en naar 10 jaar voor wie leent aan 0%.
• Bepaalde kwetsbare doelgroepen kunnen lenen aan 0% rente. Dit is de prioritaire doelgroep. Die wordt uitgebreid met de beschermde afnemers (zij die recht hebben op de sociale maximumprijzen) en personen met een inkomensgrens van 30.060,00 euro. Tot de prioritaire doelgroep behoren verder personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1), personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk aan 18.002,48 euro verhoogd met 3.332,74 euro per persoon ten laste, personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen, personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen en eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit deze doelgroep. Wie hier niet toe behoort betaalt 2% rente.
MAAR vanaf 1 januari 2019 kan de energielening alleen nog aangevraagd worden door de prioritaire doelgroep (en zullen er dus geen energieleningen meer aan 2% kunnen afgesloten worden). Wanneer een gezin echter kan aantonen dat ze bij een commerciële bank geen beter aanbod krijgt dan dat van het Energiehuis, komen ze toch in aanmerking voor een energielening van het Energiehuis.   
• De energielening wordt ook open gesteld voor organisaties (vzw’s, scholen, sportverenigingen, etc.). Zij kunnen een bedrag van 15.000 euro lenen aan een rente van 1% en moeten die som terugbetalen over een periode van 10 jaar.
MAAR vanaf 1 januari 2020 kunnen organisaties niet meer terecht bij een Energiehuis voor een energielening maar moeten zij zich op de privémarkt begeven om een energielening af te sluiten.

Tegelijkertijd met de wijzigingen aan de energielening werd het takenpakket van de Energiehuizen geheroriënteerd. Zij worden het unieke energieloket waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over energie in de ruime zin van het woord. Tegen vergoeding kunnen zij ook bijvoorbeeld renovatieadvies aanbieden. Bedoeling is de nieuwe takenpakketten stapsgewijs in te voeren met het oog op een volledige inwerkingtreding vanaf 1 januari 2019. Wie een energielening wenst af te sluiten via een Energiehuis kan er uiteraard nu ook al terecht voor raad en advies. 

Check via deze link of en welk Energiehuis er werkzaam is in uw gemeente: www.energiesparen.be/energielening/in-welke-gemeenten.

 

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement