Energie

Energie is duur. Daarom moeten we energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en muurisolatie, hoogrendementsglas en zonneboilers blijven promoten. Dit komt niet alleen uw portemonnee maar ook het energiepeil van de woningen ten goede. Ook de renovatie-, verbeterings- en aanpassingspremie verdienen aanbeveling. Om het grote aanbod aan premies toegankelijker te maken lanceerde ik het Energie+pakket: een aantrekkelijke en transparante energiepremie gekoppeld aan een gunstige energielening. 

Aanwezigheid dakisolatie in conformiteitsattest 16 december 2014

 
Vanaf 1 januari 2015 zal het ontbreken van voldoende dakisolatie leiden tot strafpunten bij een conformiteitsonderzoek van een woongelegenheid. Tot 2020 zal het aantal strafpunten gefaseerd verhogen: van 1 of 3 in 2015 tot 9 of 15 in 2020, afhankelijk van de grootte van het (niet-geïsoleerd deel van het) dak (kleiner of groter dan 16m2). Pas vanaf 2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie aanleiding geven tot een ongeschiktheidsverklaring. Lees meer
 
 

Beslissingen Vlaamse Regering inzake klimaat 15 december 2014

 
Op 12 december 2014 besliste de Vlaamse Regering tot financiering van vier in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 geselecteerde maatregelen. Daarnaast besliste ze ook om in het kader van internationale klimaatfinanciering 1 miljoen euro toe te kennen aan het Adaptatiefonds. Lees meer
 
 

Middelen energierenovatie sociale woningen onbenut 10 december 2014

 
De Vlaamse sociale huisvestingssector heeft te kampen met verouderd sociaal woonpatrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Joke Schauvliege  om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woningen energiezuinig te maken. Deze middelen zijn in 2013 in de vorm van een voorschot overgemaakt aan de VMSW. Uit het antwoord van Vlaams minister Homans op mijn vraag blijkt nu dat er tot op heden geen aanvragen ingediend werden voor dergelijke premie. ‘De renovatienood in de sociale huisvestingssector is heel groot. Het is dan ook verbazingwekkend dat er nog geen enkele sociale huisvestingsmaatschappij gebruik maakt van deze middelen om sociale woningen energiezuinig te maken. Een dringende evaluatie dringt zich op!’ Lees meer
 
 

Gas en elektriciteit: durf vergelijken! 18 november 2014

 
De juiste energieleverancier kiezen is de makkelijkste manier om te besparen op uw factuur. Tijdens de campagne ‘Durf Vergelijken’ wil Woonwijzer Meetjesland zoveel mogelijk gezinnen helpen om over te stappen naar een voordelige leverancier. ‘Veel gezinnen willen graag de mogelijkheden vergelijken vooraleer ze effectief overstappen. Deze campagne helpt gezinnen het aanbod van de energieleveranciers te vergelijken en ondersteunt hen bij de effectieve overstap.’ Om inwoners aan te zetten een vergelijking te maken en eventueel te veranderen van leverancier, organiseert de federale overheidsdienst economie voor de tweede keer de  informatiecampagne: ‘Gas en Elektriciteit: durf vergelijken!’. Lees meer
 
 

Maldegemse aanpak bij elektriciteitsuitval 7 november 2014

 
Dezer dagen is er heel wat te doen over mogelijke stroompannes in de komende weken en maanden. De leefkernen van Kleit en het Vossenhol liggen in een zone die kan uitgeschakeld worden. Om voorbereid te zijn op een mogelijke black-out heeft de Maldegemse Veiligheidscel een plan van aanpak uitgewerkt. Zo voorziet de gemeente in een opvangcentrum, lokale hulpposten, sensibilisering en het in kaart brengen van kwetsbare doelgroepen. Naast deze inspanningen op lokaal vlak is nu ook een nationale campagne opgestart onder de noemer ‘Off en we blijven on’. Op de website kun je heel wat tips vinden om je eigen verbruik te verminderen en kun je ook nagaan of er de komende dagen als dan niet kans is op een black-out (www.offon.be).  Lees meer
 
 

Heroriëntering energiesnoeiers: inzetten op plaatsen van dakisolatie 27 oktober 2014

 
Energiesnoeiers gaan sinds 2007 op pad om woningen van kwetsbare groepen door te lichten en op zoek te gaan naar manieren om energie te besparen. De Vlaamse Regering besliste nu om de energiesnoeiers voortaan ook zelf energiebesparende werken te laten uitvoeren. ‘De aanbevelingen van de energiesnoeiers leidden vroeger te weinig tot de effectieve uitvoering. Door de energiesnoeiers nu ook zelf die werken te laten uitvoeren, zullen heel wat woningen energiezuiniger worden. En dat is vooral positief voor de kwetsbare huurders.’ Lees meer
 
 

Energierenovatiepeil sociaal woonpatrimonium stijgt gestaag 17 oktober 2014

 
60% van de sociale woongelegenheden beschikten in 2013 over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming. In 2010 was dit nog 52%. Wel is er een duidelijk verschil tussen de situatie bij sociale woningen en die bij sociale appartementen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid deze drie energierenovatiedoelstellingen binnen het Energierenovatieprogramma  (ERP) bereiken voor alle woongelegenheden in Vlaanderen.  'Uit de cijfers die de minister van wonen op mijn vraag ter beschikking stelde, blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel.' Lees meer
 
 

Het Maldegems afschakelplan bij eventuele elektriciteitsschaarste 19 september 2014

 
Gouverneur Jan Briers deelde in zijn brief van 10 september mee welke straten er voor onze gemeente Maldegem opgenomen zijn in de zogenaamde “schaarsteschijf”. Op 6 oktober worden alle Oost-Vlaamse burgemeesters verwacht bij de gouverneur voor een infovergadering. Nadien zal de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid, een gericht actieplan opstellen in nauwe samenwerking met de cel noodplanning. De inwoners van Maldegem zullen tijdig geïnformeerd worden. Door diegenen die in de afsluitingszone zitten perfect en duidelijk in te lichten wordt er onnodige onrust vermeden. Klik op 'Lees meer' voor de lijst van Maldegemse straten. Lees meer
 
 

Schepencollege Maldegem legt dading met Elia inzake hoogspanning ter stemming voor aan gemeenteraad 17 september 2014

 
Om de Vlaamse bevolking van voldoende stroom te kunnen voorzien en om de windenergie van de parken in de Noordzee aan land te kunnen brengen, nam de Vlaamse Regering het besluit om een nieuwe 380kV hoogspanningslijn mogelijk te maken o.a. door noord-Maldegem. Omwille van de druk op de leefkwaliteit in de buurt en op vraag van een actiecomité ging het gemeentebestuur van Maldegem in 2012 in beroep bij de Raad van State tegen dit plan. Na heel wat overleg tussen de verschillende betrokken partijen is er nu een dading van Elia die op 26 september ter stemming voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Lees meer
 
 

Workshops dakisolatie en BouwTeam-cursus met focus op renovatie 10 september 2014

 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen organiseert dit najaar allerlei interessante workshops en cursussen rond duurzaam wonen en bouwen. Alle info hieromtrent is voortaan gecentraliseerd op de website www.bouwwijs.be. Ik licht alvast er alvast twee interessante items uit: de workshops dakisolatie en de BouwTeam-cursus met focus op renovatie. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Energie
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement