Energie

Energie is duur. Daarom moeten we energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en muurisolatie, hoogrendementsglas en zonneboilers blijven promoten. Dit komt niet alleen uw portemonnee maar ook het energiepeil van de woningen ten goede. Ook de renovatie-, verbeterings- en aanpassingspremie verdienen aanbeveling. Om het grote aanbod aan premies toegankelijker te maken lanceerde ik het Energie+pakket: een aantrekkelijke en transparante energiepremie gekoppeld aan een gunstige energielening. 

Energielening in de lift 25 januari 2016

 
De energiefactuur neemt een stevige hap uit het gezinsbudget, vooral bij mensen die wonen in verouderde woningen. Om hen te ondersteunen, werd de energielening in het leven geroepen. Een gezin kan die afsluiten om werken aan de woning te financieren die leiden tot energiebesparing, en dus een lagere energiefactuur. Goed voor de portemonnee, én het klimaat. 2015 was het eerste jaar van de Vlaamse energielening. Ik vreog de gegevens over dit eerste jaar energielening aan de minister van energie en maakte een evaluatie. 'Het resultaat oogt veelbelovend maar we zijn er nog niet.' Ik formuleerde mijn verbeter- en uitbreidingsvoorstellen in het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Vlaanderen blijft Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen ondersteunen 7 januari 2016

 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen kan nog zeker tot het eind van deze legislatuur rekenen op Vlaamse ondersteuning. Dat antwoordde Vlaams minister-president Bourgeois op een vraag die ik hierover stelde in het Vlaams Parlement. ‘Met het recent bereikte klimaatakkoord en met het Vlaams renovatiepact zal de komende jaren zwaar moeten ingezet worden op duurzaam renoveren en bouwen. Het steunpunt is hierin een belangrijke partner voor o.a. het verstrekken van adviezen en het delen van praktijkervaringen. Ik ben dan ook tevreden dat de Vlaamse ondersteuning blijft.’ Lees meer
 
 

Aantal energieleningen kent enorme stijging 28 oktober 2015

 
In de eerste helft van 2015 zijn reeds meer energieleningen toegekend dan in het volledig jaar 2014. Concreet gaat het om 2.390 toegekende energieleningen in de eerste helft van 2015 ten opzichte van 2.319 in het volledige jaar 2014. ‘Dit zijn opvallende cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister Turtelboom. Ze tonen nog maar eens aan dat heel wat gezinnen bereid zijn om energiebesparende maatregelen te nemen maar hiervoor nood hebben aan een zekere financiële ondersteuning. De voordelige energielening geeft hen dat nodige duwtje in de rug.’ Lees meer
 
 

E-calculator moet energiebesparing berekenen 16 oktober 2015

 
Op mijn vraag antwoordde Vlaams minister Turtelboom dat ze blijft overleg plegen met de bankensector om hen te motiveren bij het toekennen van leningen ook rekening te houden met de energiezuinigheid van de woning. Ik ondervroeg de minister hierover omdat weinig tot geen banken in Vlaanderen de energiezuinigheid als parameter meenemen in het ontleningsbedrag. De minister deelde mee dat er in dit kader gewerkt wordt aan een e-calculator die bepaalt hoeveel je op je energiefactuur nadien bespaart als je begint met een bepaalde investering. Hiermee zullen banken kunnen bepalen wat het rendement is van een bepaalde investering. Lees meer
 
 

Hervormde energiepremies niet voor 1 juli 2016 7 oktober 2015

 
De aangekondigde hervorming van de energiepremies in Vlaanderen zal niet ingaan voor 1 juli 2016. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom verwacht dat de Vlaamse regering tegen eind dit jaar een beslissing neemt. Dat zei ze in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Minister Turtelboom kondigde een hervorming aan van het premiestelstel, met de bedoeling nog meer mensen aan te zetten tot energiebesparende renovaties. Op mijn vraag antwoordde de minister dat ze er op mikt om de nieuwe premies midden volgend jaar te laten ingaan. Ze ontkende ook dat de nieuwe premies enkel zouden gelden voor totaalrenovaties. Die worden belangrijker, maar ook voor gefaseerde renovaties zullen subsidies mogelijk blijven. Keuzevrijheid in deze is immers belangrijk. Lees meer
 
 

Versoepelde voorwaarden voor energiebesparende maatregelen in sociale woningen 24 september 2015

 
Binnenkort zullen sociale huisvestingsmaatschappijen makkelijker subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun sociaal patrimonium. Eind 2013 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Schauvliege om 7,8 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor grondige energetische renovatie van woningen en appartementen. Deze middelen werden evenwel slechts in 1 dossier aangewend. 'Daarom drong ik er bij Vlaams minister Homans op aan om deze problematiek op korte termijn aan te pakken en de strenge voorwaarden te versoepelen. Er wordt nu gevolg gegeven aan mijn oproep zodat sociale huisvestingsmaatschappijen volop kunnen inzetten op energetische renovatie en hiervoor de voorhanden zijnde subsidies kunnen aanwenden.'  Lees meer
 
 

Kies voor goedkopere, groene energie! 22 september 2015

 
Wil je besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de 5de keer een samenaankoop van 100% groene stroom en aardgas. Door alle geïnteresseerden te verzamelen in een groepsaankoop, zakt de prijs aanzienlijk. Inschrijven kan van 3 november 2015 tot en met 18 januari 2016 via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen) of bij Woonwijzer Meetjesland. Hou bij de inschrijving je laatste jaarafrekening (elektriciteit en / of aardgas) bij de hand. Lees meer
 
 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Windlandschap Maldegem-Eeklo goedgekeurd 12 mei 2015

 
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, wil in haar klimaatbeleid de ontwikkeling van het hernieuwbaar energiepotentieel optimaal stimuleren. Via de goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Windlandschap Maldegem-Eeklo ondersteunt de minister de provincie Oost-Vlaanderen in de uitrol van haar Windbeleidsplan. Lees meer
 
 

Vlaanderen wil inzetten op wind 1 april 2015

 
Vlaanderen wil inzetten op hernieuwbare energie. Volgens de Europese doelstellingen moet het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen stijgen van 5,9 tot 10,5% in 2020. De Vlaamse Regering keurde onlangs de conceptnota ‘realisatie van een Fast Lane voor windenergie’ goed. De ambitie is om het aantal windturbines te verhogen en de plaatsing van windturbines langsheen snelwegen, in industriezones of op haventerreinen – waar de hinder beperkt is – te vergemakkelijken en te versnellen. Eén werkgroep zal de meest geschikte zones voor windturbines zoeken en in kaart brengen. De andere werkgroep zal werk maken van juridische mogelijkheden om de procedures te versnellen. Voor de zomervakantie zouden de eerste resultaten gekend zijn, het volledig onderzoek zal afgerond worden tegen het eind van het jaar. Ik ondervroeg minister Turtelboom omtrent deze conceptnota in de commissie Energie van het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

Energiepremies Eandis 2015 27 januari 2015

 
Heb je bouw- of renovatieplannen? Hou er dan rekening mee dat energie besparen niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor je portemonnee. Om energiebesparende investeringen te stimuleren kan u in 2015 bij Eandis terecht voor volgende REG-premies (Rationeel Energie Gebruik): Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Energie
 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement