29 januari 2015

Controle putwater moet opgedreven worden

 

Enkel grondwater

Volgens gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maken 42.569 Vlaamse gezinnen enkel gebruik van grondwater en zijn ze dus niet aangesloten op het waterdistributienetwerk. Dit aantal is de voorbije jaren nagenoeg constant gebleven. De verdeling per provincie in 2013 ziet er als volgt uit:

  • Antwerpen: 3.660 gezinnen
  • Limburg: 4.675 gezinnen
  • Oost-Vlaanderen: 20.284 gezinnen
  • Vlaams-Brabant: 2.827 gezinnen
  • West-Vlaanderen: 11.123 gezinnen

Over de reden waarom deze gezinnen enkel gebruik maken van grondwater zijn geen gegevens gekend.

Controles

Wie niet kan aangesloten worden op het leidingwater (bv. omdat men te afgelegen woont) heeft recht op één gratis controle van het putwater per jaar. De voorbije 3 jaren werden 440 dergelijke controles aangevraagd, waarvan er 34 geweigerd werden omdat er niet voldaan werd aan de voorwaarden. Bij 295 controles bleek het water drinkbaar; bij een vierde van de controles was het water ondrinkbaar. 

 

'De kwaliteit van leidingwater wordt continu opgevolgd. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk gezinnen hierop aansluiten. Voor wie dit niet doet of voor wie dit niet mogelijk is, zijn regelmatige en correcte controles onontbeerlij. Ik ben dan ook tevreden met de mededeling van de minister dat er een actieplan opgemaakt wordt inzake het sensibiliseren tot aansluiting op het openbaar waterdistributienetwerk enerzijds en het gebruik van putwater en de noodzaak van controles anderzijds. Hopelijk kunnen we hiermee meer gezinnen die niet kunnen aangesloten worden op het leidingwater motiveren om de nodige aandacht te hebben voor de kwaliteitscontrole van hun putwater.’

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement