24 november 2014

2 op 3 Vlaamse gemeenten bouwen voldoende sociale woongelegenheden

 

Evaluatie voortgangstoets

In eerste instantie werd bekeken welke gemeenten wel of niet voldoen aan het vooropgestelde groeiritme. Deze ‘voortgangstoets’ wordt om de twee jaar uitgewerkt door Wonen Vlaanderen. Net voor de zomer waren de gegevens voor de laatste voortgangstoets voorhanden. Op basis hiervan werden 208 gemeenten ondergebracht in categorie 1, wat betekent dat zij het vooropgestelde groeiritme volgden voor zowel sociale huur- als koopwoningen.

Daarnaast zijn er 100 Vlaamse gemeenten die het vooropgestelde groeiritme niet volgen. Binnen deze categorie wordt een onderverdeling gemaakt. Zo zijn er 82 gemeenten die in het natraject van de voortgangstoets van 2012 konden aantonen dat ze voldoende inspanningen leverden om hun bindend sociaal objectief tijdig af te werken (categorie 2a). Deze gemeenten worden, gezien hun inspanningen, vrijgesteld van de opmaak van een plan van aanpak.

De gemeenten die werden ondergebracht in categorie 2 zijn gemeenten die het groeiritme voor één van beide deelobjectieven (huur- of koopwoningen) niet volgen en niet automatisch ondergebracht worden in categorie 2a. Deze 18 gemeenten werd gevraagd om een plan van aanpak op te maken. Dit diende ten laatste op 10 oktober 2014 bezorgd te worden aan Wonen Vlaanderen.

‘Uit deze cijfers blijkt dat 208 van de 308 Vlaamse gemeenten op schema zitten wat betreft het realiseren van bijkomende sociale woongelegenheden. We zijn er nog niet maar het is alvast een goeie evolutie ten opzichte van de voorgangstoets van 2012. Toen zaten slechts 127 gemeenten op schema terwijl 181 gemeenten niet voldeden en een motiveringsnota dienden op te maken. De resultaten van deze voortgangstoets bewijzen nog maar eens hoe belangrijk het is om de evolutie inzake de realisatie van bijkomende sociale woongelegenheden te blijven monitoren. Alleen als elke Vlaamse gemeente in dit kader haar verantwoordelijkheid opneemt, zullen we op termijn kunnen tegemoetkomen aan de grote vraag naar sociale huisvesting.’

 

Bijkomende sociale huur- en koopwoningen

Op mijn vraag deelde de minister ook mee dat er op 31 december 2013 in het Vlaamse gewest 12.771 (netto) bijkomende sociale huurwoningen werden gebouwd ten opzichte van de nulmeting in 2007. 18.497 sociale huurwoningen zitten in de plannings- of uitvoeringsfase. Op datzelfde moment waren er ten opzichte van 2007 3.151 bijkomende sociale koopwoningen gebouwd, terwijl er 6.953 in de pijplijn zitten.

’78.540 unieke kandidaat-huurders staan op dit moment op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Het creëren van bijkomende sociale woongelegenheden moet het mogelijk maken om in de toekomst beter in te spelen op de grote vraag van gezinnen die geen betaalbare woning vinden op de private woningmarkt. Maar dit alleen zal niet voldoende zijn. Daarom is een combinatie van maatregelen noodzakelijk en moet er naast het creëren van bijkomende sociale woongelegenheden ook ingezet worden op de (energie)renovatie van verouderde sociale woningen, het verminderen van de leegstand en het uitbreiden van het aanbod van sociale verhuurkantoren.’  

 

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Mijn favoriete song van het moment

Bezoek het Vlaams Parlement

Wil je met je klas, vereniging of organisatie een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement? Aarzel niet om mij te contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be zodat ik het nodige kan doen.

Koepelzaal Vlaams Parlement